Na cosa.tv vyšly čtyři nové videodokumenty o architektuře 80. let

V roce 2017 natočilo družstvo Cosa tři dokumenty ukazující nejen architektonické realizace 80. let, ale díky rozhovorům s autory projektů také myšlenkové zázemí architektonické profese dané doby. V roce 2018 Cosa navázala dalšími čtyřmi dokumenty, soustředícími se převážně na vztah postmoderní teorie k tehdejší československé praxi. V dokumentech opět promlouvají autoři staveb – Josef Pleskot, Vlado Milunić, Jan Línek, Michal Brix a Zdeněk Hölzel, rozhovory s nimi vedou Rostislav švácha, Jana Pavlová a Michaela Janečková.

Všechna videa jsou volně přístupná v online video archivu http://www.cosa.tv

Věnovat se architektuře doby normalizace je rozhodnutím strategickým – sorela padesátých let byla akceptována, “zlatá šedesátá” téměř adorována, z let sedmdesátých jsou uznáváni pohrobci předchozí dekády, jakými jsou například tehdy dokončené stavby Machoninů nebo SIALu. Architektura 80.let bez povšimnutí  mizí a je zatím jen cílem návštěv podivných “fajnšmekrů”. Není ještě dost stará, aby si zasloužila památkovou ochranu, navíc je často prodchnuta duchem postmoderny, dnes nepříliš populární estetikou. U mnohých staveb probíhají – nebo již bohužel proběhly – zásadní rekonstrukce, přestavby a dostavby. Realizace z této doby nejsou prozatím běžným předmětem památkové ochrany, proto je důležité zaznamenat nejen dochovanou původní podobu, ale také vzpomínky autorů na ideové zdroje, inspirace či podmínky realizace v dané době.

Videodokumenty usilují o to, aby vzbudily v divácích zájem a porozumění pro stavby z 80. a počátku 90. let. Ty stále čekají na podrobnější uměleckohistorické zpracování a pozornost veřejnosti.

Postmoderní stavby Josefa Pleskota 

Josef Pleskot je dnes znám spíše jako exponent „české přísnosti“, v jeho portfoliu však nalezneme také rané práce, v nichž se ozývají postmoderní inspirace. Mnohé z jeho staveb z 80. let mají (alespoň částečně) dodnes dochovanou původní podobu. V rozhovoru s Rostislavem Šváchou architekt Pleskot hovoří o tom, co jej přivedlo k postmodernismu a proč jej posléze opustil, o Robertu Venturim a zejména o projektu a realizaci Středního odborného učiliště Stavebních strojů Zličín v Benešově. Zmíněny jsou však také další stavby z daného období – rodinný dům v Písku-Hradišti, bytový dům v Miroticích nebo zakázky menšího rozsahu, které však dokládají tehdejší Pleskotovo postupně opadávající zaujetí pro postmodernismus.

24 min

účinkují: Josef Pleskot, Rostislav Švácha

https://cosa.tv/postmoderni-stavby-josefa-pleskota/

Škola a internát Středního odborného učiliště Stavebních strojů Zličín (dnes Integrovaná střední škola technická) v Benešově – vstupní hala

Tři stavby Zdeňka Hölzela

Základní škola a knihovna V Remízku na sídlišti Nový Barrandov a bývalá vazárna věnců na Praze 3

Projekt stavby na sídlišti Nový Barrandov se poprvé objevil v roce 1985 na výstavě Malovaná architektura, tehdy ještě jako projekt obchodního centra. Tato iniciační výstava české postmoderny v architektuře hraje významnou roli v dějinách české architektonické postmoderny. Základní škola a knihovna V Remízku na sídlišti Nový Barrandov, realizovaná na stejném principu, je až na fasádu v původním stavu. Jeden z autorů své tehdejší záměry vysvětluje a dokládá také na druhé, dnes již přestavěné budově vazárny věnců na Praze 3 (dnes Fujifilm). Zaujetí postmoderním urbanismem a přístupem k tvorbě města je prezentováno na návrhu urbanismu Nového Barrandova.

18 min

Účinkují: Zdeněk Hölzel, Michaela Janečková

https://cosa.tv/tri-stavby-zdenka-holzela-a-jana-kerela-zakladni-skola-v-remizku-a-knihovna-na-sidlisti-novy-barrandov-a-vazarna-vencu-v-praze-3/

Knihovna na sídlišti Nový Barrandov – pohled ze střechy ZŠ V Remízku (dnes Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK) na sídlišti Nový Barrandov

Postmoderní stavby na sídlišti Stodůlky

Pošta, bývalá restaurace Na Brance a sběrna surovin

Občanské stavby na pražském Jihozápadním Městě v osmdesátých letech znamenaly vstup postmoderny do české architektury, a to konečně nejen na papíře, ale ve skutečných realizacích. Dokument se zabývá genezí jejich vzniku, důvodem, proč právě na sídlištích si mohli mladí architekti realizovat své představy o soudobém projevu. O budově pošty na Sídlišti Stodůlky, bývalé restauraci Na Brance a sběrnách surovin hovoří jeden z autorů staveb Tomáš Brix.

23 min

Účinkují: Tomáš Brix, Michaela Janečková

https://cosa.tv/postmoderni-stavby-na-sidlisti-stodulky-v-praze-posta-byvala-hospoda-na-brance-a-sberny-surovin/

Pošta na sídlišti Stodůlky v Praze – hala

Domovy seniorů od Jana Línka a Vlada Miluniće v Praze

v Bohnicích, Malešicích, Chodově a Hájích

Vlado Milunić a Jan Línek se představili jako autoři novátorských domovů pro seniory na pražských sídlištích. Architekti reagovali na soudobé tendence ve světové architektuře v podmínkách výstavby československých panelových sídlišť. Dokument představuje soubory staveb v Bohnicích, Malešicích, Chodově a Hájích.

18 min

Účinkují: Jan Línek, Vlado Milunić, Jana Pavlová

https://cosa.tv/domovy-senioru-jana-linka-a-vlada-milunice-v-praze-v-bohnicich-malesicich-na-hajich-a-chodove/

Domov pro seniory v Bohnicích – vstup

Text: Michaela Janečková

Koncept: cosa.cz, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová

Kamera: Jan Maštera

Zvuk: Vedula Guhová

Editace, střih: Barbora Šimonová, Alan Soural

Hudba: Jaroslav Šlauf

Videoznělka a typo: Viktor Vejvoda

2018