Načúvanie vodopádom slnka* v tranzit.sk

Eglė Budvytytė, Kasha Potrohosh, Viktória Revická, Jura Shust, Ádám Ulbert, Alicja Wysocka / Načúvanie vodopádom slnka* / Kurátorka: Flóra Gadó / tranzit.sk / Bratislava / 14. 4. – 14. 7. 2023

Foto: isonative