Národní galerie Praha vyhlašuje otevřenou soutěž k účasti na 60. ročníku bienále umění v Benátkách 2024

Národní galerie Praha vyhlašuje otevřenou soutěž k účasti na 60. ročníku bienále umění v Benátkách 2024

Budou představeny nejinovativnější umělecké přístupy v novém prostorovém kontextu mimo Český a Slovenský pavilon. Národní účast České republiky na bienále se uskuteční za finanční  podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Mezinárodní bienále umění v Benátkách je největší a nejprestižnější přehlídkou současného umění a aktuálních uměleckých tendencí. Národní galerie Praha jako garant české reprezentace na této mezinárodní přehlídce hledá maximálně inovativní řešení, které bude postaveno na jedinečné myšlence a zpracování. Aktuální situace, kdy je Český a Slovenský pavilon uzavřen, vybízí autory a kurátorské týmy k novým cestám prezentace, které nejsou závislé na tradici jasně definovaného prostoru bienále. Cílem je hledat témata na nadnárodní úrovni, která se objevují v České republice, a zasazovat je do nových kontextů.

Zájemci odevzdají návrh konceptu expozice, včetně návrhu hlavního díla, za jehož realizaci bude vítězný autorský tým zodpovědný. Prostorové řešení je zamýšleno realizovat v prostoru Arsenale, v expozici o rozloze cca 200 m2.

Předpokládaný  rozpočet kompletní realizace projektu činí 12 800 000 Kč. Rozpočet alokovaný pro realizaci díla je 1 000 000 Kč.

Výběrové řízení je jednokolové. Vítězem se může stát jednotlivec, nebo i kolektiv dvou a více autorů a autorek (max. skupina o 5 členech), přičemž výzva k účasti v soutěži se orientuje na autorské týmy čítající alespoň jednoho výtvarného umělce a jednoho kurátora.

Vítána jsou témata a způsoby prezentace, které přihlédnou k zaměření bienále, aktuálním uměleckým trendům a budou nějakým způsobem tematizovat národní charakter pavilonu. Vítány jsou také týmy, které složením podpoří diverzitu a genderovou vyváženost.

Předpokládaná odměna pro vítěze je 500 000 Kč.

Lhůta pro odevzdání návrhů je 31. 5. 2023, vyhlášení vítěze proběhne 12. 6. 2023.

Zadání soutěže je zpřístupněno v národním elektronickém nástroji NEN.