Od roku 2023 vedie projekt Cena Oskára Čepana Andrea Kutlíková

Od začiatku roku 2023 vedie Nadáciu – Centrum súčasného umenia Andrea Kutlíková, zároveň sa stala riaditeľkou projektu s 27-ročnou tradíciou Ceny Oskára Čepana. Projektová manažérka, ktorá spoluzakladala centrum Kalab, má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia nezávislých organizácií, programov v oblasti kultúry, komunít, umenia a aktivít zameraných na menšiny a marginalizované skupiny. V oboch pozíciách strieda Luciu Gavulovú, ktorá bola riaditeľkou nadácie aj Ceny Oskára Čepana od roku 2018 a podarilo sa jej výnimočný projekt súčasného vizuálneho umenia zastabilizovať i v náročnom období. Aktuálne sa pripravuje spoločná výstava piatich vybraných umelcov/umelkýň Ceny Oskára Čepana 2022, otvoriť sa má 23. februára a potrvá do 15. mája 2023 v Kunsthalle Bratislava.

Od roku 2023 vedie Nadáciu – Centrum súčasného umenia a projekt Cena Oskára Čepana Andrea Kutlíková, vo funkcii vystriedala Luciu Gavulovú

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadáciu – Centrum súčasného umenia.

„Lucii Gavulovej sme vďační za vedenie projektu Cena Oskára Čepana, ktorú Nadácia – Centrum súčasného umenia zastrešuje, za jeho stabilizáciu a rozvoj. Motivácia a energia, ktoré do práce vložila prispeli k upevneniu povedomia o projekte a ukázali, že je pre mladých autorov a autorky vizuálneho umenia v našej krajine dôležitým ocenením,“ uviedla Bohdana Hromádková, predsedníčka správnej rady Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Lucia Gavulová odišla z postu riaditeľky nadácie po piatich rokoch (2018 – 2022). Odchod oznámila začiatkom septembra 2022 správnej rade nadácie s tým, že ju povedie do konca roka 2022 a do vymenovania svojej nástupkyne. Už počas novembra 2022 prebehlo výberové konanie na základe priamych nominácií. Z finálnej dvojice uchádzačiek vybrali členovia správnej rady konsenzuálne nástupkyňu Lucie Gavulovej; funkciu riaditeľky nadácie od 1. januára 2023 vykonáva Andrea Kutlíková. Ako napísali členovia správnej rady, Andrea má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia nezávislých kultúrnych organizácií, programov v oblasti kultúry, komunít, umenia a aktivít zameraných na menšiny a marginalizované skupiny. „Počas nasledovného obdobia sa bude môcť oprieť o podporu správnej rady, začať budovať vlastný tím a realizovať vízie v rámci vedenia Nadácie – Centrum súčasného umenia a ďalšej podoby Ceny Oskára Čepana.“

Andrea Kutlíková sa venovala viacerým koordinačným a riadiacim pozíciám na domácich, ako aj medzinárodných projektoch, v ktorých sa snažila aplikovať svoje hodnotové presvedčenie o rovnoprávnosti, otvorenosti voči inakosti či inklúzii znevýhodnených skupín. „Týmto témam som sa začala intenzívne venovať ešte počas mojej stáže vo Finish Lifelong learning foundation v Helsinkách po vysokej škole a pokračujem v tom dodnes. Je pre mňa ako človeka, ktorý študoval vzdelávanie dospelých a dlhodobo sa venuje celoživotnému vzdelávaniu veľmi dôležité hľadať nové formy sprostredkovania informácií a nachádzať nové spôsoby otvárania rôznych aktuálnych tém v bezpečnom a inkluzívnom prostredí,“ povedala Andrea Kultíkováa ako ďalej pokračovala, po niekoľkoročných skúsenostiach v komunitnom a kultúrnom centre Kalab, ktoré spoluzakladala a viedla, je presvedčená, že súčasné vizuálne umenie a kultúra ako taká sú zdrojom na hľadanie takýchto foriem a často veľmi promptne a adresne reagujú na mnohé spoločenské výzvy a krízy, ktoré nás v novodobej histórii postretli. „Svoje skúsenosti z neziskového sektora, štátnej správy, medzinárodných projektov ako aj z občianskej participácie by som preto rada z pozície novej riaditeľky využila na otvorenie odbornej diskusie na témy ako je budúcnosť umeleckých cien, financovanie kultúry, prekarizácia práce, či inštitucionálne zabezpečenie. Taktiež by som sa rada venovala posilneniu rozvoja  strategických partnerstiev a spoluprác , ako aj pokračovanie v kvalitnej práci mojej predchodkyne Lucie Gavulovej v zvyšovaní kvality a udržateľnosti ocenenia Cena Oskára Čepána a rovnako aj zintenzívnenie spolupráce medzi príbuznými oceneniami v Európskom priestore,“ dodala nová riaditeľka ceny.

Lucia Gavulová stála na čele nadácie a Ceny Oskára Čepana od roku 2018, laureátkou sa vtedy stala Emília Rigová, rok na to Erik Sikora Džumelec, v roku 2020 to bola Daniela Krajčová a víťazkou Ceny Oskára Čepana 2021 je Èv van Hettmer. Vlani sa do projektu prihlásilo až 57 umelcov/umelkýň, čo je najvyšší počet v 27-ročnej histórii projektu. „Ukázalo sa, že cena saturuje niečo dôležité v rámci mechanizmov fungovania, podpory a prezentácie súčasného a mladého vizuálneho umenia u nás, s čím súvisia veľké očakávania, živé a dynamické reakcie na jednotlivé ročníky. Značne sa internacionalizoval, napríklad v podobe medzinárodnej poroty, do ktorej sa nám podarilo zapojiť kapacity ako Rainer Fuchs, Jan Verwoert, Søren Grammel, Kathrin Bentele, Aaron Cezar, Amira Gad alebo vynikajúcich českých odborníkov a odborníčky Edith Jeřábkovú, Vjeru Borozan či Michala Novotného. Systematicky sa upevňoval vzťah s medzinárodnými partnermi, ktorí stáli pri zrode ocenenia – nadáciou Trust for Mutual Understanding, aktuálnym rezidenčným programom pre ocenených Residency Unlimited v New Yorku a v neposlednom rade aj v rámci siete Young Visual Artists Awards, ktorej je Cena Oskára Čepana súčasťou. O tieto medzinárodné štruktúry sa dnes môže s istotou oprieť,“ uviedla Lucia Gavulová, bádateľka, kurátorka, publicistka, editorka a organizátorka umeleckých projektov, podujatí a výstav.

Na konci apríla 2022 vybrala odborná porota Ceny Oskára Čepana 2022 spomedzi 57 prihlásených päť umelcov/umelkýň: LENKU ADAMCOVÚ, PETRA KAŠPARA, MONIKU PASCOE MIKYŠKOVÚ, MICHALA MITRA, JÁNA SKALIČANA. Vo svojom vyhlásení zdôraznila rozmanitosť autorských prístupov, ktoré prezentujú súčasné slovenské vizuálne umenie aj smerom k medzinárodnému publiku. Pätica aktuálne pripravuje autorské projekty na spoločnú výstavu; jej kurátorkou je Ema Hesterová.

Medzinárodná porota pracuje aj tohto roku v zložení zo špičkových odborníčok a odborníka v oblasti súčasného vizuálneho umenia: Aaron Cezar (USA/UK; zakladateľ a riaditeľ Delfina Foundation v Londýne; v roku 2021 člen poroty Turner Prize; ex-kurátor Hayward Gallery Project Space v Londýne; kurátor programov pre verejnosť na 58. Bienále v Benátkach), Amira Gad (EG/FR; riaditeľka Light Art Space Berlín; v 2014-2019 kurátorka Serpentine Galleries v Londýne; s Hansom Ulrichom Obristom spolukurátorka skupinovej výstavy Hack Space  v K11 Art Foundation v Honk Kongu), Edith Jeřábková (CZ; hlavná kurátorka PLATO Ostrava; zakladateľka iniciatív Institut úzkosti a Are I are-events.org) a Lilia Kudelia (UA/USA; hosťujúca kurátorka v Residency Unlimited v New Yorku; ex-kurátorka Dallas Contemporary v Texase, Corcoran Gallery of Art vo Washingtone a Art Arsenal v Kyjeve; v roku 2017 ko-kurátorka Národného ukrajinského pavilónu na 57. Bienále v Benátkach).

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom/umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

www.oskarcepan.sk

www.facebook.com/CenaOskaraCepana/