Ondřej Doskočil v Galerii 209

Ondřej Doskočil / Magická fotografie / Galerie 209 / FaVU VUT v Brně / Brno / 8. – 21. 3. 2017

foto: Tomáš Plachký