Open call 2024 Galerie G99 & Brno Artists in Residence na rezidenci nebo výstavu

Open Call 2024 / Your Addiction is the Message – rezidence/výstava

Galerie G99 & Brno Artists in Residence vás zvou k účasti na otevřené výzvě pro vizuální umělce*kyně, teoretiky*čky nebo kurátory*ky jakékoliv národnosti, pohlaví nebo věku na participaci na kolektivní/sólové tématické výstavě nebo rezidenčním pobytu v roce 2024, zaštítěnými Domem umění města Brna.

TÉMA V BAIR A G99 V ROCE 2024

Rezidenční a výstavní program G99 v roce 2024 je koncipován jako série výstavních projektů, akcí a rezidenčních pobytů na téma zkoumání závislostí a únikových strategií v kontextu umění. Chceme se vyhnout apriori negativnímu pohledu na závislosti, namísto toho k nim přistupujeme jako ke zdroji informací, jejichž reflexe skrze uměleckou praxi nás zajímá. Slavnou větu Marshalla McLuhana “Medium is the message” (médium je zpráva) reinterpretujeme jako Your Addiction is the Message” (vaše závislost je zpráva). Prostřednictvím otevřené výzvy hledáme rozmanité přístupy, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat k tomuto tématu.

Na základě této tematické výzvy bude uspořádána 1) série výstavních projektů o třech částech a 2) rezidenční pobyty (budou vybráni*y tři vizuální umělci*kyně, kurátoři*ky nebo teoretici*čky na dvouměsíční rezidenční pobyt v období červen-červenec 2024).

JAK SE PŘIHLÁSIT – VÝSTAVA

UMĚLCI*KYNĚ

– krátký motivační dopis související s tématem Your Addiction Is the Message

– popis nápadů na výstavu nebo děl souvisejících s tématem Your Addiction Is the Message

– portfolio (PDF/max. 10 MB nebo odkaz na webové stránky) a životopis

V případě video souborů uveďte odkazy na vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videí, jako je Vimeo, YouTube atd. Neposílejte prosím odkazy na video soubory ke stažení.

KURÁTOŘI*KY

– životopis & krátký motivační dopis nebo popis projektu souvisejícího s tématem Your Addiction Is the Message

JAK SE PŘIHLÁSIT – REZIDENCE

UMĚLCI*KYNĚ

– portfolio (PDF/max. 10 MB nebo odkaz na webové stránky) a životopis

V případě video souborů uveďte odkazy na vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videí, jako je Vimeo, YouTube atd. Neposílejte prosím odkazy na video soubory ke stažení.

KURÁTOŘI*KY/TEORETICI*ČKY

– životopis a krátký motivační dopis nebo popis projektu, na kterém chtějí během pobytu na rezidenci pracovat

Přihlášky umělců*kyň mohou obsahovat popis zamýšleného projektu pro pobyt souvisejícího s tématem Your Addiction Is the Message jako nepovinnou přílohu.

TERMÍNY

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. září 2023

Uzávěrka výsledků: do 31. října 2023 (výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Domu umění města Brna a na facebookové stránce Brno Artists i n Residence)

Termíny výstav: duben-květen 2024, září-říjen 2024, prosinec 2024-únor 2025

Termín rezidence: 3. června 2024 až 31. července 2024

Přihlášky přijímáme pouze v češtině, angličtině a slovenštině prostřednictvím e-mailu do 30. září 2023.

Přihlášky s předmětem “Open Call – BAIR 2024 RESIDENCY” / “Open Call – BAIR 2024 EXHIBITION” zasílejte na adresu: brnoartistsinresidence@gmail.com.

Vybraní uchazeči budou o výsledcích informováni e-mailem.

PODMÍNKY – VÝSTAVA

m umění města Brna poskytuje:

– finanční krytí nákladů spojených s instalací výstavy;

– honorář pro vystavující umělce*kyně a kurátory*ky;

– transport výstavy;

– základní PR (včetně promo tiskovin)

– ubytování

PODMÍNKY REZIDENCE

m umění města Brna poskytuje:

– umělecké stipendium: 40 000 Kč;

– ubytování a otevřené ateliérové prostory v Domě pánů z Kunštátu v Brně;

– základní technické vybavení a dílny;

– produkční asistenci a konzultace pracovníků BAiR.

Více informací na webových stránkách Domu umění města Brna a facebookové události.

V případě dotazů se obracejte na:

G99 (výstava): Barbora Trnková na trnkova@dum-umeni.cz

BAiR (rezidence): Šimon Kadlčák na kadlcak@dum-umeni.cz