Opening 2023: Národní galerie Praha zahajuje podzimní sezónu

21. 9. 2023Artalk Info

Národní galerie Praha zahajuje podzimní sezónu 21. září, kdy se v 19 hodin odborné i široké veřejnosti otevře nová expozice Akvarel mezi Prahou a Vídní. V rámci Fotograf festivalu bude přístupná výstava #hypertension23, unikátní funkcionalistická budova bude hostit také festival Prague Art Week.

Akvarel mezi Prahou a Vídní (22/9 2023 7/1 2024)    

Ve velkorysém rozsahu a zcela novém kontextu, navíc dosud málo známá díla, představí nová výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní. Práce českých a rakouských mistrů nabídnou nevšední estetický, až poetický zážitek. Ale také zajímavý dialog v rámci středoevropského prostoru 19. století a hlubší poznání akvarelu, klíčového výtvarného média své doby.

Výtvarnou techniku založenou na práci s vodou ředitelnými barvami charakterizují na jedné straně lehkost, barevnost a světelnost, na druhé suverenita a virtuozita. Největšího rozkvětu dosáhl akvarel právě v prezentovaném 19. století, kdy se uplatnil v zobrazení vedut a krajin, v drobném portrétu i v pohledech do interiérů. Jednalo se o techniku neobyčejně univerzální, kterou používali všichni výtvarní umělci. Akvarel se také významně podílel na interakci mezi jednotlivými médii, která se vzájemně ovlivňovala a doplňovala – grafikou, malbou, architekturou i fotografií. „Prostřednictvím fenoménu akvarelové malby výstava odhaluje, že umění 19. století bylo mnohem dynamičtějším vizuálním světem než jak si ho dnes běžný divák představuje,“ popisuje zásadní rozměr výstavy její autor, Petr Šámal.

Akvarel mezi Prahou a Vídní mapuje rozvoj techniky a jejích projevů v obou městech a v  českých zemích. Vídeň byla centrem jak mocnářství,tak akvarelu. Výstava zachycuje, že mezi oběma středoevropskými metropolemi tehdy docházelo k čilé umělecké výměně.. Díla rakouských akvarelistů Franze a Rudolfa Altových, Thomase Endera či Josefa Kriehubera jsou představena spolu s pracemi českých malířů Vincence Morstadta, Bedřicha Havránka, Jana Novopackého a Antonína Mánesa. Stranou nezůstanou ani ženy umělkyně – Louisa Berková nebo Amálie Mánesová, pro něž se stal akvarel hlavním vyjadřovacím prostředkem. Vystavené práce pocházejí převážně ze sbírek NGP, doplňují je  zápůjčky z vídeňské Albertiny a dalších muzeí, galerií a soukromých sbírek.

Projekt poutavým a přitom zcela srozumitelným způsobem přibližuje umění 19. století a seznamuje diváky s tématem, které dosud nebylo jako celek prezentováno. Dokládá, že obliba akvarelu trvala po celé 19. století, kdy se tato technika uplatnila v kompletní škále výrazového projevu. „Na akvarelech můžeme obdivovat nejen virtuózní ovládnutí detailu, ale překvapivě také uvolněné pojetí akvarelových skic blížící se modernímu umění,“ doplňuje kurátorka výstavy Petra Kolářová.

Po dobu trvání výstavy připravila NGP opět sérii přednášek historiků umění. Budou zaměřeny  na ženy - umělkyně, šlechtické diletanty, vztah fotografie k akvarelu či na motiv mraků ve vizuálním umění. Technice akvarelu v praxi se věnuje výtvarný kurz s umělcem Ondřejem Malečkem. Vše doplňuje obsáhlý obrazový katalog v české a anglické jazykové verzi.

Autor výstavy: Petr Šámal

Kurátorka: Petra Kolářová

Fotograf Festival:  #hypertension23  (22/9 2023 11/2 2024)  

Digitální realita a všudypřítomné technologie vystavují naši pozornost nepřetržitému vizuálnímu tlaku. Snaží se nás přimět k reakci, emocionálním prožitkům. Chtějí získat co nejvyšší míru naší pozornosti. Letošní ročník Fotograf Festivalu s příznačným názvem HYPERTENSION23 tento fenomén reflektuje hned ve třech samostatných výstavách. Přehlídku opět odstartuje stejnojmenná skupinová výstava. „Žijeme v době transformace lidského těla v tekutou digitální hmotu ovlivňující všechny aspekty našeho života. Naše digitální entity brouzdají kyberprostorem a vytváří si vlastní enklávy, v nichž každé virtuální já nepřetržitě touží se dobře prezentovat. Stáváme se subjekty ztělesněných fantazií, ve kterých můžeme být někým úplně jiným – navždy, na nějakou dobu, nebo jen na jeden post,,” vysvětluje Monika Čejková, autorka konceptu celého letošního festivalu a kurátorka výstavy ve Veletržním paláci.

Pod medicínským termínem hypertenze, označujícím vysoký krevní tlak, se ve Veletržním paláci představí deset významných zahraničních i českých autorů. Jejich tvorba se pohybuje mezi objektem, performancí, filmem a fotografií. Kromě tlaku na naše smysly se projekt zabývá také hledáním lidské identity, jejíž původní podobu abstrahoval digitální prostor.

Veletržní palác bude hostit i prezentaci speciální instalace The Extreme Self: Age of you autorů Shumona Basara, Douglase Couplanda a Hanse Ulricha Obrista ve spolupráci s grafickým designérem Wanem Dalym. Vytvořená vizuální esej má koexistovat s okolním prostorem města, a bude umístěna rovněž ve vestibulu metra.

Vystavující #hypertension23:  aLifveForms, Stephanie Comilang, Cécile B. Evans, Ian Cheng, Sin Wai Kin, Martins Kohout, Lynn Hershman Leeson, Lawrence Lek, Stef Van Looveren, Markus Selg

Kurátorka: Monika Čejková

Pravoslav Sovák: Hlasitost ticha. (22/9 - 7/1/2023) 

Nejnovější sbírkovou expozici NGP Konec černobílé doby dočasně oživí grafický kabinet. Je věnován tvorbě jednoho z nejvýraznějších evropských grafiků své generace. Pravoslav Sovák (1926–2022) vytvořil více než 330 grafických listů, na nichž s neobyčejnou koncentrací na techniku zkoumal a rozvíjel možnosti suchého leptu. Výstava představí práce z 50.–70. let, ve kterých tkví těžiště autorových hlubotiskových experimentů. Výjimečnost tohoto umělce a jeho práce spočívá především v silném citu pro koncepci a konstrukci.

Kurátorka: Anna Strnadlová

Součástí podzimního Openingu NGP ve čtvrtek 21/9 od 19 hodin je také bohatý performativní program:

Na Openingu vůbec poprvé v ČR vystoupí italský umělec a choreograf Michele Rizzo se svou performancí Higher xtn. Zabývá se tancem v kontextu stavu plynutí a transcendence. Rizzo v díle zkoumá katarzní a transformační sílu techno hudby, jejíž opakující se rytmy mohou dočasně rozostřit vnímané hranice těla. Performance proběhne v Malé dvoraně Veletržního paláce od 20:30 hodin ve spolupráci NGP s Prague art week a Lunchmeat Festivalem, který se bude ve Veletržním paláci konat o týden později.

Dynamiku současného on-line světa, kde se čím dál více propojují dvě tradičně protikladné oblasti – nové technologie a intimita - zkoumá ve svém živém vystoupení umělec*kyně Stef Van Looveren. Prací s vlastním tělem nabourává nebinární umělec*kyně tabu spojené s genderem a sexualitou. Objekty z měkkých materiálů jako jsou silikon, epoxidová pryskyřice či vosk a právě performance autora*ky symbolizují nesnadnou cestu vlastní proměny.

SOWER, 21/9 2023, 20:00 

Performance u objektu ONUS se uskuteční v rámci výstavy HYPERTENSION23.

Dalším živým vystoupením se bude v 19:45 hodin pod názvem PARTICIP č. 227 prezentovat český umělec Tomáš Vaněk. Vychází z myšlenky, že aniž si to uvědomujeme, nosíme s sebou tvar, který vymezuje náš osobní pohled na okolní svět. Tento tvar nevnímáme a nepřikládáme mu žádný význam. Nevíme o něm a nestaráme se o něj. Poznat tento tvar a zjistit, jak se liší jeden od druhého, chce Vaněk prostřednictvím jednoduché interaktivní kresebné akce.

Opening, jako zahájení podzimní sezóny, je jednou z nejvýraznějších akcí NGP v průběhu roku. “Je důležitý tím, že se Veletržní palác veřejnosti otevírá jako celek a návštěvníci si mohou projít výstavní novinky i sbírkové expozice. Především ale ukazuje živost a rozmanitost, kterou chceme do společnosti vnášet.” poznamenává ředitelka Alicja Knast.