Otevřený dopis spolků Skutek a Fair Art vládě ČR k návrhu zákona o kompenzacích pro OSVČ

Vláda v úterý schválila jednorázovou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým je zněmožněno podnikat v důsledku epidemie nemoci Covid-19. Na návrh zákona o kompenzacích pro OSVČ reagují v otevřeném dopise vládě České republiky spolky Spolek Skutek a Fair Art z.s.

Vážené členky a členové vlády České republiky,

dovolujeme si touto cestou apelovat na změnu vládou schváleného návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 zaměřeného na podporu OSVČ (dále jako „zákon“), které jsou ekonomicky dotčeny restrikcemi a jinými nařízeními spjatými s aktuální pandemickou situací. Připojujeme se tím k vyjádření Asociace nezávislých divadel ČR zde dne 1. 4. 2020.

Vezměte laskavě na vědomí, že zákonem stanovené podmínky pro získání kompenzačního bonusu jsou nastaveny nespravedlivě, neboť výrazná část OSVČ – autorů uměleckých, literárních i souborných (např. kurátorských) děl, kterých se omezující opatření přijatá v rámci nouzového stavu také citelně ekonomicky dotýkají, na něj nedosáhne.

Již z podstaty činnosti této ekonomicky aktivní skupiny se jedná o práci nepravidelnou, s nepravidelnými příjmy a zejména (!) s nepravidelnou frekvencí proplácení odměn za vytvoření jejich děl. Pravidla stanovena v § 3 zákona, zejména „mechanické“ meziroční srovnání jejich hrubých příjmů v konkrétních měsících tak nelogicky tuto výraznou část OSVČ z podpory vyřadí.

Mezi dotčené OSVČ spadají mimo jiné výtvarní umělci, kurátoři a produkční týmy výstav výtvarného umění a muzeí a umělečtí kritici, jejichž práce má nepravidelný charakter a jejichž příjmy jsou mnohdy krajně podprůměrné, pročež mnoho z nich není s to v kontextu nastavených pravidel na kompenzace dosáhnout. Pandemická situace se přímo dotýká jejich možnosti živit se autorskou tvorbou, pracovat, realizovat kulturní události, vystavovat nebo psát. Faktické dopady lze jen těžko vyčíslit nyní, protože reálné důsledky budou čím dál patrnější v dalších měsících a postupně budou nabývat na čím dál větší závažnosti.

Tato situace bude mít také druhotný a negativní dopad na provoz a oživení kulturních institucí. Ty jsou totiž na autorech a výsledcích jejich autorské činnosti naprosto závislé. Za současného stavu akutně hrozí zhroucení dlouhá léta budované znalostní oborové infrastruktury, která z velké části stojí právě na intenzivním působení pracovníků se statutem OSVČ. Jakkoliv bude její pozdější rekonstrukce obtížná, v případě dnešního zanedbání situace těchto pracovníků může být zdevastována způsobem, který nápravu zcela znemožní.

Kultura a umění patří obecně mezi nejvíce podfinancované oblasti. Sebemenší výpadek v příjmu má proto zásadní vliv na zajištění ekonomické existence autorů a díky nim i udržitelnosti chodu kultury jako takové.

Proto považujeme za krajně nesystémové, aby ti, kteří jsou na tom v dané situaci ekonomicky velmi špatně (kriticky), na podporu nedosáhli.

Žádáme proto v rámci pozměňovacích návrhů do zákona začlenit, aby byl kompenzační bonus vyplacen všem v kultuře činným OSVČ, a to například na základě jejich čestného prohlášení.

 

S pozdravem

za Spolek Skutek

Mgr. et Mgr. Alena Kunicová

předsedkyně

 

za Fair Art z.s.

MgA. Mgr. Michal Adamovský

ředitel