Otvorený list predsedovi vlády SR P. Pellegrinimu z dôvodu vyhrotenej situácie v rezorte kultúry

Otvorený list predsedovi vlády SR P. Pellegrinimu z dôvodu vyhrotenej situácie v rezorte kultúry / Nitra / 30. 5. 2019

Vážený pán,

Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás z dôvodu vyhrotenej situácie v rezorte kultúry, ktorá sa nás dotýka.

Rada galérií Slovenska, ako zastupujúci orgán slovenských zbierkotvorných galérií, vníma vyjadrenia pani ministerky Ľubice Laššákovej voči Slovenskej národnej galérii (SNG) ako neprofesionálne a zavádzajúce. SNG je podľa zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách metodickým orgánom pre regionálne galérie. Činnosť SNG pracovníci galérií poznajú zblízka. Hodnotia ju ako vysoko profesionálnu a reprezentujúcu súčasné odborné trendy vo výskume a prezentácii výtvarného/vizuálneho umenia.

Z pohľadu vlastnej každodennej práce, pri ktorej musia galérie prekonávať problém marginalizácie systémových riešení v kultúre v slovenskom politickom systéme, nie je možné ignorovať vyjadrenia ministerky. Vedenie Ministerstva kultúry SR, preukázalo veľmi povrchnú znalosť problematiky národných pamäťových a fondových kultúrnych inštitúcií. Náročné problémy, ako je financovanie alebo polemika ohľadom činnosti SNG, nemôžu postaviť ministerku kultúry do verenej opozície voči inštitúcii, ktorú zriaďuje. Je to prejavom autokracie, nedemokratického postoja a absencie dialógu. Konfrontácia politiky samospráv vo vzťahu s vlastnými zriaďovanými kultúrnymi inštitúciami je nežiaduco citeľná aj v regiónoch. Preto, ak sa to deje na najvyššej úrovni, je našou povinnosťou sa voči tomu ohradiť. Uvítali by sme transparentné riešenie problémov otvorenou diskusiou s relevantnými a správnymi informáciami.

Slovenská národná galéria v limitovaných priestoroch a rekonštrukciou sťažených podmienkach kontinuálne prináša bohatý výstavný, edukačný a kultúrno-spoločenský program pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Svojimi kvalitnými projektmi a komunikáciou s verejnosťou láme rekordy v návštevnosti. Pod súčasným vedením sa vo svojom výstavnom programe dramaturgicky zamerala aj na výstavy, ktoré prostredníctvom umenia reflektujú vývoj slovenskej spoločnosti. Výstava Sen verzus skutočnosť, venujúca sa umeniu a propagande v období Slovenského štátu, nebývalým spôsobom skĺbila vizuálne umenie a históriu našej traumatizujúcej minulosti. SNG tak viacerými citlivo a excelentne prevedenými projektmi prispieva ku komplexnosti poznania našich dejín. Napriek dlhodobému podfinancovaniu a roky sa ťahajúcej rekonštrukcii sa profiluje ako moderná galerijná kultúrna inštitúcia v 21. storočí nielen v zmysle infraštruktúry, ale aj obsahovej odbornej náplne.

Slovenská národná galéria je jedinou slovenskou fondovou inštitúciou, ktorá bezproblémovo zvládla projekt digitalizácie s konkrétnou a overiteľnou udržateľnosťou v nasledujúcich rokoch. Intenzívne využíva digitálny obsah fondov slovenských galérií, zrealizovala funkčnú online platformu digitálnych zbierok webumenia.sk.

Úspešné fungovanie galérií v súčasných podmienkach, ale aj iných inštitúcií v rezorte kultúry, kladie zvýšené nároky na zamestnancov a je výsledkom veľkej miery ich osobnej zainteresovanosti, improvizácie a schopnosti nachádzať náhradné riešenia v záujme zachovania kvality. Budúcnosť slovenských galérií vo veľkej miere závisí od riešenia súčasných problémov nakumulovaných v kultúre. Ľudia, ktorí stoja za tvárou súčasných galérií, neprestávajú veriť vo vyriešenie legislatívneho prostredia v oblasti kultúry, v postupné kultivovanie a rast politickej, morálnej a kultúrnospoločenskej úrovne priestoru, v ktorom galérie fungujú a ktorý ich ovplyvňuje. V to, že spoločnosť si uvedomí význam hodnôt, ktoré svojou aktivitou ochraňujú a šíria, pre kvalitu našej spoločnej existencie.

Vážený pán premiér,

podobné kroky a vyjadrenia, akých sme v poslednom období svedkom a aké sme počuli z úst ministerky kultúry, sú demotivujúce, prinášajú frustráciu, rozklad. Sú konfrontačné, nekultúrne a nebezpečné. Nielen pre Slovenskú národnú galériu, ale pre celú spoločnosť. Preto Vás žiadame zodpovedne zvážiť zotrvanie ministerky Laššákovej v úrade. Zvlášť ak nereprezentuje kultúrnu obec a nepožíva jej úctu a predovšetkým dôveru.