Petr Dub a Alžběta Říhová v Galerii Kvalitář

12. 11. 2021Artalk Fotoreporty

Petr Dub & Alžběta Říhová / Knihovna vzorů / kurátor: Milan Mikuláštík / Galerie Kvalitář / Praha / 16. 9. do 12. 11. 2021

Foto: Studio Flusser