Poznáme víťaza 20. ročníka Ceny Oskára Čepana!

26. 10. 2015Artalk Infoservis

CENA OSKÁRA ČEPANA 2015

Jubilejný 20. ročník Ceny Oskára Čepana má svojho víťaza. Medzinárodná odborná komisia v sobotu 24. októbra 2015 v Košiciach rozhodla, že prvýkrát v histórii Ceny sa jej laureátom stávajú dvaja fianalisti – Radek Brousil a Ján Zelinka.

Zľava: Radek Brousil, František Demeter, Viktor Fuček a Ján Zelinka

Komisia svoje rozhodnutie zdôvodnila takto:

„Na komisu veľmi zapôsobili novovytvorené práce všetkých štyroch umelcov: Radka Brousila, Františka Demetera, Viktora Fučeka a Jána Zelinku, prezentované na finálovej výstave, ktorá mala prvýkrát v histórii ceny kurátora. Ďakujeme Barnabásovi Bencsikovi za jeho vynikajúcu prácu s umelcami na inštaláciách.

Je pre nás cťou vyhlásiť, že 20. ročník Ceny Oskára Čepana nemá jedného víťaza. Po dlhom zvažovaní a inšpiratívnej diskusii bol vybraný nie jeden, ale dvaja laureáti – Radek Brousil a Ján Zelinka.

Porota sa rozhodla udeliť cenu týmto dvom umelcom jednomyseľne a po dlhých hodinách vášnivej debaty, aby tak zdôraznila rozmanitosť postupov a prístupov medzi finalistami. Porotu zaujalo napätie, ktoré vyvoláva kontrast medzi prácami Jána Zelinku a Radka Brousila, na pomedzí intuitívneho a konceptuálneho, súkromného a spoločného, konkrétneho a univerzálneho.

Ján Zelinka

Ján Zelinka pracuje s napohľad tradičným, no inovatívnym prístupom k soche, uchopujúc telá v premene, či už ľudské alebo zvieracie. Jeho vnímavosť sa zameriava na hmotu, organickú alebo anorganickú, nech už je to olovo, betón, telo alebo srsť, rozrušujúc hierarchie materiálov. Vo svojej práci reprezentuje telá členov svojej najbližšej rodiny, vrátane seba samého, odliatím betónu do hlinených foriem. Prostredníctvom tohto procesu sú organické formy transformované na posthumánne, pričom je zachovaná ich fyzikálnosť a taktilita. Hybridita, ktorú nám Zelinka prezentuje je zároveň veľkolepá a tajomná.

Radek Brousil

Práca Radka Brousila nám prezentuje sofistikovaný prístup k riešeniu problémov spojených s dnešnými technologickými systémami. Redefinuje fotografiu, smerujúc ju k rozšírenej verzii média ako prostriedku pre vytváranie obrazov, ako aj sociálnej kritiky. Spôsoby, ako majstrovsky spája záujem o sociálne otázky s manipulatívnymi aspektami média sú nápadne presvedčivé. Jeho inštalácia s názvom "The Ultimate Norm" je postavená na dôkladnom výskume a spochybňuje naše predpoklady o konštrukcii pravdy v obraze, čím vyvoláva otázky o vnímaní a taktike viditeľnosti a neviditeľnosti.“

Členovia komisie:

Dušan Barok (SK/NO), Milena Bartlová (CZ), Adam Budak (PL/CZ), Monika Mitášová (SK), Joanna Rajkowska (PL), Peter Tajkov (SK), Tina Kukielski (USA)