Rozálie Hanáková a Marek Šefrna v Galerii FAVU

Rozálie Hanáková, Marek Šefrna / Další posun / Galerie FAVU / Brno / 21. 3. - 17. 4. 2019 

Foto: Polina Davydenko