Silvia Balážová v Galérii Jozefa Kollára

Silvia Balážová / Pod snehom rastie tráva aj na kameňoch / Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica / 3. 6. – 29. 10. 2023

Foto: Beata Babiaková, Lubomír Lužina