Simona Gottierová a Rastislav Podhorský v Novej synagóge

Simona Gottierová a Rastislav Podhorský našepkávajú Sphére / Kurátori: Juraj Gábor a Mappa editions (Jakub Juhás a Zoltán Czakó) / Nová synagóga / Žilina / 17. 8. – 12. 9. 2021

Foto: Kristián Babjar