Soutěž na Skácela na Špilberku

V rámci projektu Sochy pro Brno vypsal Magistrát města Brna soutěž na další dílo, tentokráte se má jednat o sochu básníka Jana Skácela, která by měla být umístěna v parku kolem hradu Špilberku. Uzávěrka pro podání návrhů je 11. srpna, výsledné dílo musí být figurálního pojetí a jeho součástí má být podle zadání citát ze Skácelovy básně: "...Dozrál vinohrad, pod tíhou hroznů čas se sklání..."