The Club as a Shelter v GHMP

12. 11. 2021Artalk Fotoreporty

Radek Brousil & Oliver Torr, BCAA system, Pavla Beranová & Teres Bartůňková / The Club as a Shelter (Light Underground III) / kurátorka: Sandra Baborovská / Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu /

Foto: Radek Brousil / We Give You Good