Tomáš Žemla a Andrej Haršány vo White & Weiss Gallery

Tomáš Žemla, Andrej Haršány: Earth Song / kurátorka: Viktória Popper / White & Weiss Gallery, Bratislava / 11. 5.  – 30. 6. 2023 

Foto: isonative