Top10 roku 2015

Personální změny, nové stálé expozice, konce a nové začátky, vítězové cen, změny ve vedení cen, významné výstavy, přehlídky a české retrospektivy, pomníky, Plzeň - evropské hlavní město kultury, úmrtí.

1/ Personální změny

Národní galerie v Praze našla nové ředitele sbírek: Marius Winzeler, který dříve působil jako ředitel Městských muzeí v Žitavě, vede Sbírku starého umění a ředitelkou Sbírky moderního a současného umění se stala Milena Kalinovská, která pracovala v Hirshhornově muzeu ve Washingtonu. Ve výběrovém řízení na vedoucí post ve Východoslovenské galerii v Košicích zvítězila Dorota Kenderová. Staronovým ředitelem Muzea města Brna se stal Pavel Ciprian, který obhájil svou pozici ve výběrovém řízení. Helena Musilová nastoupila na místo šéfkurátorky Musea Kampa, s koncem roku však v muzeu končí. Z Moravské galerie odešla kurátorka Yvona Ferencová a Martin Vaněk, který působil v metodickém centru MG. Na brněnské FaVU proběhly konkurzy na vedoucí některých ateliérů. V řadách pedagogů zasedli Ivars Gravlejs, Pavel Sterec, Matěj Smetana a Jakub Novák. K personálním změnám došlo rovněž na AVU v Praze, kde nově vedou ateliéry Milena Dopitová, Tomáš Svoboda a Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský.

2/ Nové stálé expozice

Moravská galerie otevřela v opravených prostorách Pražákova paláce novou stálou expozici věnovanou umění po roce 1945 nazvanou ART IS HERE. Její základ tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zpřístupnilo v domě U Černé Matky Boží dlouhodobou výstavu nazvanou Český kubismus, jež představuje kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu.

3/ Konce a nové začátky

V bývalé tovární hale ČKD v pražském Karlíně končí Karlin Studios. Halu využívanou jako ateliéry i výstavní prostory nahradí nová kancelářská budova. Novým výstavním prostorem v Karlíně je Hauch Gallery, kterou provozuje Jan Třeštík. Galerie Trafačka změnila název i působiště – od září funguje v Příčné ulici v Praze jako Trafo Gallery. Brněnská Adam Gallery, která sídlila v industriálním prostoru Vaňkovky, stěhuje svou sbírku do depozitáře. Výstavní prostory od ledna přebírá Fait Gallery. Po pětadvaceti letech skončil časopis Ateliér, jeho zánik k 31. 12. 2015 oznámila jeho šéfredaktorka Blanka Jiráčková.

4/ Ocenění

Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2015 získala Barbora Kleinhamplová, která na finálové výstavě v MG prezentovala projekt Někdy se cítí skoro šťastně. Cena Oskára Čepana měla letos poprvé dva vítěze, stali se jimi Radek Brousil a Ján Zelinka. Vítězem ceny Osobnost roku 2014, jež je udělována za nejvýznamnější umělecký počin uplynulých dvanácti měsíců, se stal jednačtyřicetiletý Zbyněk Baladrán. Ocenění Umělec má cenu, které udělují mladí tvůrci a teoretikové umělci nad 35 let, získal Jiří Surůvka. Laureáty prvního ročníku ocenění Grand Prix Skutek se stali Jana a Jiří Ševčíkovi. Laureáty 3. ročníku Ceny Věry Jirousové, určené kritikům výtvarného umění, se pro rok 2015 stali Jiří Ptáček a Klára Peloušková. Cenou Ministerstva kultury v oblasti výtvarného umění byl v říjnu uplynulého roku vyznamenán kurátor a teoretik Ludvík Hlaváček, ocenění MK za přínos v oblasti architektury obdržel zahradní architekt a krajinář Otakar Kuča. Malířka, grafička a spisovatelka Daisy Mrázková pak obdržela od ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis. Pocta České komory architektů byla udělena Věře Machoninové. Turnerovu cenu, udělovanou britským umělcům do 50 let, získala pro rok 2015 umělecká skupina Assemble. Mies van der Rohe Award obdržela budova filharmonie ve Štětíně navržená barcelonským studiem Barozzi Veiga a realizovaná v letech 2011 až 2014. Držitelem Pritzkerovy ceny se v uplynulém roce stal Frei Otto. Německý architekt, kterého porota ocenila za „vizionářské ideje, zvídavou mysl a víru ve sdílení znalostí a nápadů“, zemřel 9. března v nedožitých devadesáti letech.

5/ Změna ve vedení CJCH a COČ

Ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého se od března stala Karina Kottová, která nahradila Lenku Lindaurovou působící v CJCH dvacet pět let. Kottová připravuje ve fungování ceny řadu dílčích změn – například porota bude vybírat nejen laureáta, ale i příští finalisty, aby měli dostatek času na přípravu projektů. Dalším stěžejním bodem je kvalitní prezentace umělců v zahraničí. Podrobně své plány Karina Kottová představila v rozhovoru pro Artalk. Změny vedení čekají také slovenskou Cenu Oskára Čepana. Její koordinátoři Tomáš Džadoň a Barbora Šedivá oznámili, že se nedohodli na další spolupráci s Nadácií – Centrem súčasného umenia, které COČ zajišťuje.

6/ Významné výstavy a přehlídky

V sobotu 9. května se veřejnosti otevřelo 56. bienále současného umění v Benátkách. Hlavním kurátorem přehlídky trvající do 22. listopadu byl Okwui Enwezor, ředitel mnichovského Haus der Kunst. Expozici pro český pavilon vytvořil Jiří David. V uplynulém roce rovněž proběhl 14. ročník bienále současného umění v Istanbulu a Kyjevské bienále, zaštítěné rakouskými kurátory Hedwigou Saxenhuberovou a Goergem Schollhammerem, s účastí Kateřiny Šedé, Zbyňka Baladrána a Jiřího Kovandy. V Galerii Rudolfinum vystavoval od 28. 5. do 16. 8. britský umělec Roger Hiorns, který byl v roce 2009 nominován na Turnerovu cenu. V Rudolfinu rovněž probíhala od 1. 10. 2015 do 3. 1. 2016 výstava Flaesh představující figurální tvorbu Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois. Českobudějovický Dům umění hostil od 25. 11. do 27. 12. výstavu Wolfganga Tillmanse. Německý umělec, první nebritský držitel Turner Prize, vystavoval v České republice poprvé. Ve středu 20. května byl zahájen sedmý ročník Zlínského salonu mladých. Do 20. září bylo v prostorách KGVU a zlínského zámku prezentováno 20 umělců z České republiky a 10 ze Slovenska.

7/ Retrospektivy

V uplynulém roce se konala řada retrospektiv významných českých umělců. V GHMP proběhly souborné výstavy Dalibora Chatrného (kurátor Jiří Machalický), Milana Grygara (kurátorka Hana Lavrová), Jána Mančušky (kurátor Vít Havránek) a aktuálně ještě probíhá v Městské knihovně retrospektiva Květy Pacovské (kurátorky Magdalena Juříková a Hana Lavrová). Moravská galerie připravila výstavu laureátovi Ceny Michala Ranného Václavu Stratilovi (kurátor Jiří Ptáček) a na konci roku zahájila retrospektivu Jana Svobody (kurátor Jiří Pátek). V Muzeu umění v Olomouci proběhla výstava ilustrátora Jiřího Šalamouna (kurátor Jan Rous) a GVU v Ostravě vystavila sochy a kresby Stanislava Kolíbala.

8/ Pomníky

V prostoru před bývalým pražským nádražím Bubny byl na začátku března vztyčen monumentální objekt Aleše Veselého. Dvacetimetrová kolejnice zdvižená k nebi symbolizuje Jákobův žebřík a má upomínat na židovské transporty za 2. světové války. Ve Sněmovní ulici v Praze byl 16. listopadu odhalen pomník Milady Horákové, jeho autorem je sochař Josef Faltus. Pomník má podobu ohrádky ze soudní síně s mikrofonem, na němž sedí skřivan symbolizující svobodu. 2. října byl před budovu pražského Goethe-Institutu umístěn dočasný ne/pomník J. W. Goetha od Jiřího Davida. Ve středu 28. října, na výročí dne vzniku samostatného Československa, proběhlo slavnostní odhalení dvou diskutovaných pomníků. V Brně byl instalován jezdecký pomník markraběte Jošta Lucemburského od Jaroslava Róny, v Českých Budějovicích pak socha Přemysla Otakara II, kterou městu daroval sochař František Postl. Uložením pamětní schránky s dokumenty byla na začátku června ukončena dvouletá oprava pomníku Jana Husa na pražském Staroměstském náměstí.

9/ Plzeň 2015

Plzeň byla v roce 2015 evropským hlavním městem kultury. Velký podíl v programu měly akce spojené s prezentací výtvarného umění a kulturního dědictví. Hlavní výstavní projekty byly zaměřené na plzeňské rodáky a umělce spjaté s městem: Jiřího Trnku, Ladislava Suttnara a Gottfrieda Lindauera. Do konce března ještě v ZČG probíhá výstava barokní kultury na Plzeňsku Vznešenost a zbožnost. V prostorách bývalého depa plzeňského dopravního podniku vznikl kreativní inkubátor DEPO2015, který nabízí sdílený pracovní prostor, ateliéry i bohatý kulturní program. Nově byly po rekonstrukci zpřístupněny tři interiéry navržené Adolfem Loosem. Část projektu byla zacílena na veřejný prostor, například akce Zen Plzeň – Město jako výstava.

10/ Úmrtí

Svět umění v uplynulém roce opustili galerista Pavel Vašíček (5. Února 2015), malíř, grafik a básník Rudolf Němec (19. května 1936 – 12. března 2015), výtvarník a režisér animovaných filmů Petr Poš (2. ledna 1944 – 1. května 2015), historik a teoretik umění Piotr Piotrowski (14. června 1952 – 3. května 2015), sochař a performer Chris Burden (11. dubna 1946 – 10. května 2015), kreslíř a malíř Karel Saudek (13. května 1935 – 26. června 2015), malířka a grafička Šárka Trčková (28. září 1965 – 4. srpna 2015), historik umění Eduard A. Šafařík (19. května 1928 – 15. srpna 2015), sklářská výtvarnice Miluše Roubíčková (22. července 1922 – 21. srpna 2015), fotografka Hilla Becherová (2. září 1934 - 10. října 2015), malíř Stanislav Filko (15. června 1937 – 23. října 2015), historik umění František Dvořák (17. dubna 1920 - 9. listopadu 2015), fotografka Eva Fuková (5. května 1927 – 25. listopadu 2015) a sochař Aleš Veselý (3. února 1935 - 14. prosince 2015).