TS: 25 rokov Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

25 rokov Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Galéria Medium v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18. / 7. 11. 2015 o 17h

Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  a Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na zahájenie výstavy:

25 rokov Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

v sobotu 7. 11. 2015 o 17:00 v Galérii Medium v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18. Výstavu, ktorá sa koná v rámci 25. ročníka Mesiaca fotografie 2015, zaháji prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. rektor VŠVU v Bratislave,  doc. Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, a prof. Vladimír Birgus, vedúci Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.