TS: Animátorské misie II. v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúň

16. 11. 2021Artalk Infoservis

Anton Čierny, András Cséfalvay, Dávid Demjanovič, Lucia Gašparovičová, Martin Špirec, Zuzana Žabková / Animátorské misie II. / Kurátor: Radovan Čerevka / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / 28. 10. 2021 – 12. 2. 2022

Názov výstavy: Animátorské misie II.

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Kurátor: Radovan Čerevka

Trvanie výstavy: 28.10.2021 – 12.2.2022

Vystavujúci umelci: Anton Čierny, András Cséfalvay, Dávid Demjanovič, Lucia Gašparovičová, Martin Špirec, Zuzana Žabková

Výstavný projekt sumarizuje kolekciu výstupov zo sympózia, ktoré sa v júni 2021 uskutočnilo na pôde Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Koncept Animátorských misií nebol myslený ako prostriedok k suplovaniu či vylepšovaniu miestnych (galerijných) činností, ale ako príležitosť pre živý experiment a testovanie vzťahu medzi prostriedkami umenia a vzdelávania. Séria originálnych aktivít sa zväčša pohybovala na hrane animátorskej vzdelávacej aktivity a performatívneho, objektového umenia. Pozvaní umelci si prisvojili animátorskú a galerijno-pedagogickú formu interakcie, prekračovali jej pôvodný rámec smerom k novej skúsenosti s cieľom, aby sa táto udalosť stala sama o sebe umením. Väzba na charakter miesta, témy stálych zbierok či špecifiká priestorových možností inštitúcie boli v rámci jednotlivých akcií reflektované, avšak nedidakticky a vo vzťahu k expozícii neafirmatívnym spôsobom. Naopak, šírka možností sa pohybovala od pôvodného inštrumentálneho účelu animácie t.j. priniesť návštevníkovi živý kontakt s umením až po subverzívne vstupy do galérie, ktoré už pozvoľna korelujú s umením inštitucionálnej kritiky. Jednoducho povedané, základnou úlohou bolo „neprinášať drevo do lesa“ a ak predsa áno, tak drevo špeciálne - schopné situáciu v lese na chvíľu prekonfigurovať. Napriek síce voľne, avšak predsa formulovanému zadaniu a definovanému miestu činu v podobe hosťujúcej galérie, výstupy korešpondujú s rôznorodosťou pozícií tzv. vzdelávacieho obratu. Počnúc „beuysovsky“ performatívnym prednášaním, využívajúcim vzťahovú estetiku a kritický potenciál, cez pohyb ako prostriedok k interakcii s expozíciou, artefaktmi či inventárom galérie až po radikálne odmietnutie racionálnych nástrojov sprostredkovania poznania a preferenciu v podobe zážitkovej skúsenosti. Jednotiacim rozmerom všetkých diel sa stala v rôznej miere participácia publika na procese ich vzniku.

Výstava v priestore Malej výstavnej siene Liptovskej galérie P. M. Bohúňa predstavuje pôvodné diela autorov, ktoré sú väčšinou mediálne transformované skrz klasické formáty dokumentácie ako sú video a fotografia. Niektoré z diel nadobudli svoju definitívnu podobu až pri príležitosti tejto galerijnej prezentácie. Najmä v prípade fotografií, zachytávajúcich ťažiskové situácie z jednotlivých akcií, došlo k obnaženiu ich  autonómnych obrazových kvalít. Niektoré práce spúšťajú proces animácie priamo na výstave a nabádajú návštevníka k fyzickej aktivite (kurz sebaobrany Dávida Demjanoviča), či špekulatívne komunikujú výklad zbierok stálej expozície (sprievodca zbierok Andrása Cséfalvaya). Viaceré z výstupov môžu slúžiť zároveň aj ako metodická prípadová štúdia k samotnej galerijnej animácii. 

Radovan Čerevka