TS:  Artrooms Moravany (2)

Darina Alster, Nela Bártová, Mário Birmon, František Bohunický, Borek Brindák, Miroslav Brooš, Dávid Demjanovič / Jarmila Mitríková, Radovan Dranga / Alex Zelina, Annika Eschmann, Elizabeth Gerdeman, Michael Hahn, Dominika Kačkošová, Kristína Kandriková, Martin Kochan, Miloš Kopták, Ema Lančaričová, Matouš Lipus, Kata Mach, Stano Masár, Ján Mathé, Erika Miklóšová, Alžbeta Meňkyová, Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Tomáš Rafa, Shyra de Souza, Peter Sulo, Iveta Tomanová, Jakub Trajter, Dionýz Troskó, Michal Trpák a ďalší / Artrooms Moravany (2) / Kurátorka: Lenka Kukurová / Kurátorska spolupráca: Filip Krutek, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Sabová / Kaštieľ Moravany nad Váhom / 12. 7. - 19. 9. 2020

Sme príroda, ktorý sa bráni

Druhý ročník medzinárodnej umeleckej výstavy Artrooms Moravany (2) prinesie do priestoru kaštieľa v Moravanoch nad Váhom diela vyše tridsiatich súčasných vizuálnych umelcov a umelkýň domácej i zahraničnej výtvarnej scény.

Miesto: Kaštieľ Moravany nad Váhom

Vernisáž: 11. 7. 2020 o 16.00 hod

Trvanie: 12. 7. - 19. 9. 2020

Vystavujúci autori a autorky: Darina Alster, Nela Bártová, Mário Birmon, František Bohunický, Borek Brindák, Miroslav Brooš, Dávid Demjanovič / Jarmila Mitríková, Radovan Dranga / Alex Zelina, Annika Eschmann, Elizabeth Gerdeman, Michael Hahn, Dominika Kačkošová, Kristína Kandriková, Martin Kochan, Miloš Kopták, Ema Lančaričová, Matouš Lipus, Kata Mach, Stano Masár, Ján Mathé, Erika Miklóšová, Alžbeta Meňkyová, Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Tomáš Rafa, Shyra de Souza, Peter Sulo, Iveta Tomanová, Jakub Trajter, Dionýz Troskó, Michal Trpák a ďalší.

Kurátorka: Lenka Kukurová

Kurátorska spolupráca: Filip Krutek, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Sabová

Riaditeľka projektu: Zuzana Sabová

PR: Dominika Chrzanová

Práce autorov a autoriek v zastúpení socha, maľba, fotografia, textilný objekt, performance, svetelná inštalácia a iné médiá budú rozložené v troch podlažiach kaštieľa do priestoru 24 komnát. Rovnako bude využitý aj kaštieľny park, ktorý poslúži na prezentáciu veľkorozmerných sochárskych a objektových inštalácii od rôznych autorov.

Aktuálny ročník Artrooms Moravany s podtitulom „Sme príroda, ktorá sa bráni“ sa tematicky zameriava na prehodnotenie prístupu človeka k prírode. Tento vzťah bol po dlhý čas formovaný presvedčením, že ľudský rozum si podmaňuje svet, panuje a dominuje nad prírodou. Myšlienka neobmedzenej nadvlády človeka nad prírodou je absurdná a priviedla ľudstvo na pokraj ekologického kolapsu. Aktuálna pandémia koronavírusu zdôraznila skutočnosť, že udalosti na planéte Zem sú navzájom prepojené obrovským množstvom vzťahov. Človek nestojí mimo prírody, ale je jej súčasťou a je na nej závislý. Rovnako, ako spoločnosť prijala opatrenia, ktoré sú nevyhnutné k zastaveniu šírenia vírusu, je nevyhnutné skončiť s vykorisťovaním planéty. Potrebné zmeny bude jednoduchšie dosiahnuť, keď si ľudia uvedomia, že nechránia prírodu, ale samých seba. Aj my sme príroda, ktorá sa bráni.

Vystavujúci autori a autorky vo svojej tvorbe zachytávajú tento vzťah a prinášajú často kritický, autorský pohľad na zvolenú tému. Niekoľko umeleckých diel práve preto vzniklo pod vplyvom aktuálnej globálnej situácie či lokálnych udalostí prebiehajúcich v poslednom období. „Výstava prezentuje veľkú škálu umeleckých pohľadov na ekologické otázky, ktoré sú najdôležitejším problémom súčasnosti a často sa objavujú aj vo výtvarnom umení.“ konštatuje kurátorka výstavy Lenka Kukurová.

Kaštieľ Moravany, v ktorom stále prebieha rozsiahla rekonštrukcia, sa aj prostredníctvom druhého ročníka výstavy Artrooms Moravany opäť dostáva do povedomia širokej verejnosti. Niekdajší domov Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení slúžil potrebám umelcov od 70. rokov. Konali sa tu rôzne umelecké aktivity či stretnutia výtvarníkov a v kaštieľnom parku boli umiestnené plastiky od domácich i zahraničných tvorcov. Od roku 2006 kaštieľ chátral, až kým sa nedostal pod správu súkromného vlastníka. V roku 2019 sa tu konal 1. ročník Artrooms Moravany, ktorý má okrem prezentácie súčasného umenia ambíciu vrátiť kaštieľ späť na kultúrnu mapu.

„Je veľkým prínosom, že sa kaštieľ v Moravanoch znovu stáva miestom pre živé súčasné umenie na Slovensku. Aj niektorí umelci, ktorí sú prezentovaní na aktuálnej výstave, v kaštieli tvorili už v minulosti.“ hovorí riaditeľka projektu, umelkyňa Zuzana Sabová.

Výstava bude návštevníkom prístupná až do 19. Septembra vždy v dňoch Piatok / Sobota / Nedeľa od 10:00 -18:00.

Organizátormi výstavy sú 4D Gallery v spolupráci s O. Z. Kaštieľ Moravany. Projekt Artrooms Moravany z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt pre médiá: Dominika Chrzanová +421949 112 900, dominika.chrzanova@gmail.com