TS: Back to the Future v Galérii Medium

Back to the Future / kurátorský tím: Ján Šicko, Roman Mackovič, Mária Beňačková Rišková, Andrej Kolenčík / Galéria Medium, Bratislava / 6. 9. 2023 – 8. 10. 2023

výstava MediaLab* 

Back to the Future

Experimenty s obrazom, zvukom a časom 

Otvorenie: 5. 9. 2023, 18:00

Miesto konania: Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

Trvanie výstavy:  6. 9. 2023 – 8. 10. 2023

Komentovaná prehliadka: 20. 9. 2023, 17:00

Kurátorský tím: Ján Šicko, Roman Mackovič, Mária Beňačková Rišková, Andrej Kolenčík

V utorok 5. septembra 2023 sa bude konať vernisáž výstavy MediaLab* Back to the Future v galérii Medium, ktorá ponúka pohľad na výsledky a filozofiu ateliéru Multimédiá, jedného z pracovísk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

MediaLab* je špecializovaným priestorom v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, zaoberá sa praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. Podstatou práce v tomto laboratóriu je experimentálny prístup k problému alebo projektu, ktorý predpokladá skúmanie a nabúravanie hraníc danej oblasti s cieľom objavovať inovatívne a netradičné riešenia a postupy.

„Výstava MediaLab*, Back to the Future je aj odkazom na rapídne prebiehajúci vývoj nových technológií a médií a ich využitie v kreatívnych oblastiach. Počiatky laboratória môžeme datovať do obdobia pred dvadsiatimi rokmi, kedy začal na VŠVU dizajnér a multimediálny umelec Ján Šicko s výučbou zameranou na fenomény ako interaktivita, pohyblivý obraz, spojenie zvuku s obrazom a ich využitie v tvorivých disciplínach vrátane komunikačného dizajnu,“ uviedla členka kurátorského tímu Mária Beňačková Rišková.

Výstava mapuje doterajšiu činnosť MediaLab*u a prezentuje nielen výber reprezentatívnych diel, ale aj nový online archív projektov, ktoré vytvorili študenti a študentky MediaLab*u za viac ako pätnásť rokov. Ich záber je pomerne široký: animácia, herný dizajn, video, zvukové projekty a videoklipy, digitálne aplikácie, interaktívne objekty a inštalácie, takže výstava vťahuje publikum do poznávania princípov výtvarnej práce s technológiami a ponúka zážitok z použitia rôznych médií.

„Pedagogický kolektív, študenti a študentky MediaLab*u boli aktérmi i svedkami intenzívnej premeny prostredia, v ktorom sa pohybujeme a komunikujeme. Digitálne technológie sa zo sprievodcov našich každodenných činností stali ich riadicim centrom. V rýchlej rekapitulácii – počas existencie MediaLab*u zovšednelo používanie internetu a digitálnych nástrojov, rozvinuli sa dotykové technológie a digitálne služby na šírenie obsahu a komunikáciu, streamovanie, videohry a hranie hier online, pracujeme a komunikujeme v sociálnych sieťach a do kreatívnych oblastí významne zasahuje virtuálna a rozšírená realita i umelá inteligencia. Cieľom MediaLab*u a jeho programu však nikdy nebolo uvádzať či propagovať jednotlivé technológie, hoci výučba citlivo reaguje na technologický vývoj. Ateliér sa venuje problematike systematicky a zároveň dostatočne intuitívne, aby nechal priestor pre rozvoj individuálnych zručností študentov a študentiek potrebných pre tvorbu v digitálnej a postdigitálnej dobe,“ dopĺňa Beňačková Rišková.

Výstava potrvá do 8. októbra a počas nej sa bude konať niekoľko sprievodných podujatí – komentovaná prehliadka a workshopy.

Vystavujúci/e autori a autorky:

Vystavené semestrálne a absolventské práce (ateliér Multimédiá)

Samuel Antol, Adriána Baránková, Linda Berkyová, Barbora Bohušová, Daniela Brunovská, Elena Csémi, Michaela Čopíková, Ivan Galdík, Peter Galdík, Davor Golubović, Alexander Gutrai, Viktor Hermanský, Šimon Chovan, Terézia Jandušíková, Antonín Kindl, Juraj Kočár, Dominika Korbašová, Barbora Kukrechtová, Zuzana Liptáková, Leonard Lofaj, Roman Mackovič, Marek Mati, Marek Minor, Diana Mrázová, Veronika Obertová, Veronica Pardel, Linda Pavelková, Peter Račko, Jonathan Ravasz, Filip Ruisl, Dominik Šarlina, Natalia Sheveleva, Laura Uhliarová, Miriam Rut Valentini, Boris Vitázek, Beata Zdražilová

Vystavené práce z prípravného kurzu Multimédiá, z odborných predmetov a z workshopov

Elizaveta Ageeva, Alexander Alan Arce, Erich Bačo, Adriána Baránková, Lukáš Bartoš, Linda Berkyová, Martina Budziňáková, Radka Capková, Radko Čepček, Ondřej Chlapec, Šimon Chovan, Filip Ciho, Bernadett Erdélyiová, Prokop Findeis, Michal Fülöp, Ivan Galdík, Aurélia Garová, Denisa Gavalcová, Samuel Hadbavný, Alžbeta Halušková, Viktor Hermanský, Terézia Jandušíková, Monika Juríková, Sára Kancianová, Klára Kaňuščáková, Lukáš Karaba, Jarka Karnoková, Ema Kern, Antonín Kindl, Deana Kolenčíková, Dominika Korbašová, Vanda Kotradyová, Barbara Kowalczuková, Barbora Krejčová, Barbora Kukrechtová, Nikola Latković, Zuzana Liptáková, Leonard Lofaj, Adela Lujza Lučeničová, Jakub Lysý, Roman Mackovič, Tereza Maco, Tamara Manojlović, Martina Masaryková, Eva Mati, Matej Mihályi, Adriana Mišková, Patrik Mjartan, Ester Mládenková, Michaela Močáryová, Adam Morong, Laura Morovská, Marek Mráz, Kristína Novosadová, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Peter Pozník, Róbert Púček, Alica Raticová, Jonathan Ravasz, Filip Ruisl, Jana Sanetriková, Dominik Šarlina, Tamara Shawkatová, Natalia Sheveleva, Lucia Šimková, Sofia Siváková, Lucia Šohajdová, Alena Stanková, Katarína Šuhajová, Tereza Umlaufová, Miriam Rut Valentini, Radovan Vašák, Viktória Vinjarová, Linda Vlachová, Emma Zahradníková, Natália Zajačiková, Alžbeta Zimmermannová

Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Mediálny partner: artalk