TS: Čerstvé ruiny

Čerstvé ruiny - Antiplenér / Matúš Astrab, Emília Blašková, Vladimír Ganaj, Martin Jombík, Adam Macko, Ján Salanci, Katarína Škamlová, Miroslav Žolobanič / kurátor: Adam Macko / Vernisáž prebehne v KLUBe (Štúrová 11) v Košiciach v stredu 4. októbra 2017 o 18:00

ČERSTVÉ RUINY

Antiplenér

4 - 25/10/17

Matúš Astrab, Emília Blašková, Vladimír Ganaj, Martin Jombík, Adam Macko, Ján Salanci, Katarína Škamlová, Miroslav Žolobanič

kurátor: Adam Macko

Výstava predstaví práce z kolektívnej akcie vizuálneho umenia najmladšej generácie študentov a absolventov výtvarných fakúlt vysokých škôl (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení TU v Košiciach, Mendelová univerzita v Brne), ktorá prebehla v auguste 2017 v Spišskom Hrhove.

Formát tzv. antiplenéra spočíval v kritickom rámcovaní historického modelu plenéra, ktorý sa stále objavuje v rigidných a sentimentálnych podobách, často prezentovaných ako interaktívna súčasná forma – cieľom bolo tematicky pracovať s možnosťami pre tento účel vybraného média, spoločenským a sociálnym kontextom, významom združovania sa tvorcov v tomto formáte.

Pôvodný koncepčný zámer – v rámci inštitucionálnej kritiky vymedzenie sa voči návratu zombie-formátov bez snahy o ich prehodnotenie a aktualizáciu – tzn. akademicky vzdelaní tvorcovia na voľnej alternatívnej platforme. Táto výstava posúva výslednú white cube exhibition v lokalizovanom prostredí do ďalšieho levelu, kde sa presúva do mestského prostredia so zámerom komentovať svoju vlastnú rekontextualizaciu (výstava predstaví novú autorskú prácu vytvorenú priamo pre výstavný priestor KLUBu).

Vernisáž prebehne v KLUBe (Štúrová 11) v Košiciach v stredu 4.októbra 2017 o 18:00.

Matúš ASTRAB (*1991, Námestovo) je absolvent Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedra Intermédií a digitálnych médií, ateliér Digitálne média (doc. MgA. Michal Murín, ArtD.). Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Emília BLAŠKOVÁ (*1989, Levoča) je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra Grafiky a iných médií, ateliér Voľna grafika a ilustrácia (prof. Dušan Kállay, akad. mal.). Žije a tvorí v Levoči.

Vladimír GANAJ (*1990, Prešov) je poslucháč doktorandského štúdia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedra Maľby, ateliér klasických maliarskych disciplín (prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.) Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Martin JOMBÍK (*1988, Zvolen) je poslucháč doktorandského štúdia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedra Intermédií a digitálnych médií, ateliér Fotomédium (prof. Milota Havránková). žije a tvorí v Kováčovej.

Adam MACKO (*1989, Levoča) je absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, katedra Výtvarných umení a intermédií, ateliér Grafiky a experimentálnych techník (prof. Peter Rónai, akad. mal.). Žije a tvorí v Levoči.

Ján SALANCI (*1989, Levoča) je poslucháč magisterského štúdia Záhradnícke fakulty Mendelové univerzity v Brne. Žije a pôsobí vo Velkých Bílovicích /CZ/.

Katarína ŠKAMLOVÁ (*1993, Lučenec) je poslucháčka magisterského štúdia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra Grafiky a iných médií, ateliér Voľnej grafiky (prof. Róbert Jančovič, akad. mal.). Žije a tvorí v Bratislave.

Miroslav ŽOLOBANIČ (*1991, Košice) je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra Grafiky a iných médií, ateliér Voľnej grafiky (prof. Róbert Jančovič, akad. mal.). Žije a tvorí v Bratislave.