TS: Dana Tomečková v galérii Medium

Dana Tomečková / Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš)/ Kurátor: Erik Vilím / Galéria Medium / Bratislava / 13. 7. - 27. 8. 2023

Dana Tomečková: Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš)

Kurátor: Erik Vilím

Vernisáž: 13. 7. 2023, 18:00

Trvanie výstavy: 14. 7. - 27. 8. 2023

Ako vnímať náš svet bez okuliarov, ktoré nám nasadili prírodné vedy? Je hmota len dočasné zoskupenie častíc? Je prázdno skutočne prázdnom, alebo ho vypĺňa niečo neviditeľné? Je hmota ukotvená v čase, alebo je čas obsiahnutý v hmote? Závisí bytie vecí od nášho vnímania, alebo veci existujú, aj keď ich nevidíme? Čo sa muselo stať, aby sa stalo niečo iné? Aký je vzťah medzi abstraktným svetom našich myšlienok a materiálnou realitou?

Tvorba Dany Tomečkovej (*1986, Bratislava) sa pri prvotnom pohľade môže zdať poeticky a intuitívne vystavaná. Napriek tomu, že intuícia, ako aj empatia, tvoria základné kamene jej umeleckého snaženia, vo svojom vnútri skrýva hlboký, dlhodobý a sústredený záujem o spomenuté otázky. Tie pritom tvoria hlavný tematický rámec aktuálneho a komplexného umeleckého projektu s názvom Dočasná hmota.

Súbor prác v Galérii Medium s názvom Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš) je súčasťou spomínaného dlhodobého projektu Dočasná hmota. Vznikali (aj) počas autorkinej trojmesačnej rezidencie v Cité internationale des arts v Paríži, s podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Slovenskému inštitútu v Paríži a Cité internationale des arts Paris.

Dana Tomečková (*1986, Bratislava) je absolventkou ateliéru S+M+L_XL - Kov a šperk VŠVU. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts. Zúčastnila sa na viacerých rezidenciách na Slovensku a v zahraničí, napríklad rezidencie FKSE v Budapešti či v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.