TS: Daniela Krajčová v Station Contemporary Art Gallery

Daniela Krajčová: Na materskej / Kurátorka: Jana Babušiaková / Station Contemporary Art Gallery, Bratislava / 9. 2. - 4. 3. 2023

Daniela Krajčová | Na materskej

Kurátorka: Jana Babušiaková

Vernisáž: streda 8. 2. 2023 o 18:00 h

Trvanie výstavy: 9. 2. - 4. 3. 2023

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava Daniely Krajčovej v Station Contemporary Art Gallery pokračuje a ďalej rozvíja tému dennej rutiny žien, tráviacich čas v domácnosti s deťmi na materskej, ktorá sa eufemicky nazýva dovolenka. Jej diela na tomto poli kriticky odhaľujú komplikovanosť situácií, ktoré máme často tendenciu vnímať ako čiernobiele. Krajčová často idealizovanú tému materstva demýtizuje rôznymi prostriedkami. V prvom rade ju zaujali rôznorodé ťažkosti a problémy mladých rodín, ktoré matky ventilovali skrze poloverejné siete v spojení s inými mamičkami prostredníctvom internetu. Tieto situácie vizuálne prerozprávala prostredníctvom komiksovej vizuality v dlhých vláknach, ale i v naratívne úspornejších kresbách na plátne, ale i domácich textíliách, ako sú obliečky, plienky či detské oblečenie.

Jej posledné práce prenášajú pozornosť z lineárnej rozprávačskej roviny smerom k rytmickej práci s motívom denne používaných predmetmi a domácich spotrebičov.

Tie získavajú takmer vlastnú osobnosť, preplietajú sa s komiksovo poňatou figúrou matky a spoločne vytvárajú minipríbehy balansu a záťaže nekonečných povinností. Všíma si pritom psychickú náročnosť starostlivosti o deti a domácnosť, problém ich skĺbenia či monotónnosť týchto činností. Pre divákov*čky môže byť zaujímavé porovnať jej aktuálne a relatívne nedávne postupy skrze inštaláciu zo starších prác. V rámci nej predstavuje sériu vytvorenú na detskom oblečení, ktoré v patchworkovom štýle prišíva na detské zavinovačky a umiestňuje na periny, ktoré umiestnením do galerijného white cube prostredia naberajú takmer sochársky ráz.   

V linorytoch, ktoré je tiež možné vidieť na aktuálnej výstave, sa posúva do tradičnejšej polohy závesného obrazu, pričom predmety preberajú na dominancii nielen v pomere na plátne, ale aj v akcieschopnosti a zjednodušené figúry sa stávajú takmer jeho súčasťou. Úplnému pohlteniu postáv zabraňuje výšivka, ktorá ich zvýrazňuje celé alebo ich časti. Krajčová do zrkadlovo otočených kompozícií zasahuje vždy inak a aj preto jednotlivé zložky monochromatickej grafickej časti vyšitím získavajú na farebnosti a jedinečnosti, ale napomáhajú aj symbolickému vystúpeniu postáv z takmer deštruktívnej prevahy predmetov.   

Umelecké prostriedky, ktoré využíva naďalej zdôrazňujú prostredie, z ktorého námety vychádzajú, či už sa jedná o použitie výšivky, ktorá patrí medzi ručné práce, často vykonávané ženami (nielen) na materskej dovolenke, ale aj pomocou maľovaných vzorov domácich textílií. Zatiaľ čo na týchto textíliách prepájala podkladovú potlač s motívmi kresby, ktoré ich významovo rozširovali, nadobúdajú tu vo svojej framentarizácii abstraktnejší ráz a taktiež akúsi osobitosť. Jej tvorba v tejto polohe naberá na dekoratívnosti, avšak oživenie a prevaha predmetov stále v sebe nesie dôležitú otázku možnosti vymanenia sa z kolobehu domácich prác a toho akú veľkú moc vedia mať ženy a predovšetkým matky nad domácnosťou a ona nad nimi.

Jana Babušiaková