TS: DOM 2018

DOM 2018 -Festival súčasného umenia / Kurátorky a organizátorky festivalu: Martina Ivičič a Marianna Brinzová / Galéria Temporary Parapet / Bratislava / travnie: 31. 8. — 16. 9. 2018

Festival súčasného umenia

DOM 2018

PO»PRAVDE

31. 8. — 16. 9. 2018

Galéria Temporary Parapet

Pražská 11, Bratislava-Staré Mesto

Vystavujúci autori:

Marek Halász, Mário Kastelovič

Sprievodný program:

Samčo, brat dážďoviek a Verejné deti,

Tomáš Rafa

Kurátorky a organizátorky festivalu:

Martina Ivičič a Marianna Brinzová

Grafický dizajn festivalu:

Karel Bařina

Program

Vernisáž výstavy/otvorenie festivalu:

piatok 31. 8. 2018 od 19.00 hod.

Komentovaná prehliadka, videoprojekcia z performance:

Mário Kastelovič, Jablkový komplot, akcia vo verejnom priestore, 2018

Sprievodný program:

piatok 7. 9. 2018 od 19.00 hod.

Interaktívny objekt, online komunikácia s chatbotom:

Samčo, brat dážďoviek, Umelá neinteligencia, 2018

Hudobno-vizuálna performance:

Samčo, brat dážďoviek a Verejné deti

Premietanie dokumentu:

Tomáš Rafa, Noční vlci prichádzajú k pamätníku na Slavíne, video, 11:15, 2016

Finisáž výstavy/ukončenie festivalu:

nedeľa 16. 9. 2018 od 16.00 hod.

Komentovaná prehliadka, komunitná participatívna akcia za účasti Mária Kasteloviča a kurátoriek festivalu

PO»PRAVDE

Festival súčasného umenia DOM 2018 s podtitulom PO»PRAVDE sa zaoberá mierou informovanosti spoločnosti a manipulatívnymi ideologickými zásahmi do formovania verejnej mienky. Ústrednou témou festivalu sú rôzne podoby manipulácie s informáciami, množenie „nových právd“ a bujnenie informačných vojen prostredníctvom hoaxov, konšpirácií a tzv. postprávd (z ang. post truth). PO»PRAVDE reaguje na súčasné politicko-spoločenské dianie na Slovensku odkazujúce na nacionalizmus a deformáciu rôznych morálnych a sociálnych aspektov spoločnosti. Festival predstavuje spoločný projekt vizuálnych umelcov Mareka Halásza a Mária Kasteloviča a kurátoriek festivalu Martiny Ivičič a Marianny Brinzovej, ktorí prostredníctvom rôznych médií (objekt, inštalácia, performance, video, happening a text) reagovali na danú tému. Festival súčasného umenia DOM 2018: PO»PRAVDE prezentuje výstavu vizuálneho umenia a sprievodný program v podobe hudobno-vizuálneho performance, premietania dokumentu a tvorby komunitného participatívneho diela.

Festival DOM

Poslaním festivalu DOM je zhmotňovať myšlienku „Diela Otvoreného Miestu“ v podobe skupinovej výstavy so sprievodným programom, ktorá sa dištancuje od klasickej koncepcie galerijnej praxe. DOM nemá trvalé miesto, ale ako festival dočasne hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch. Objavuje nové netypické priestory so snahou využiť ich potenciál na umelecko-prezentačné aktivity. Takouto prezentáciou približuje súčasné vizuálne umenie aj bežnému divákovi, ktorý je dôležitejším elementom vo fáze recepcie diela. DOM neguje stereotypnú šablónu: umenie = centrum mesta a rozširuje ho aj do periférií. Zameriava sa na prezentáciu mladej generácie autorov zo Slovenska a zahraničia. Na predošlých ročníkoch festivalu DOM (2015, 2016, 2017) sa predstavilo okolo 50 umelcov a vystúpilo 20 performerov a hudobníkov. Medzi nich patrili: Juraj Florek, Rišo Kitta, Sebastián Komáček, Mira Podmanická, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Ivana Hrončeková, Ondrej Bělica, Jakub Roček, Kristína Kandriková, Mária Júdová a ďalší.

www.festivaldom.com

Festival súčasného umenia DOM 2018 vznikol za podpory Nadácie ZSE, Nadácie Intenda a galérie Temporary Parapet.