TS: Egle Oddo v Kunsthalle Bratislava

Egle Oddo / Evolučná záhrada a performatívny habitát / Kurátorka: Lýdia Pribišová / Kunsthalle Bratislava, A Plant / Bratislava / 23. 3. 2023

Egle Oddo: Evolučná záhrada a performatívny habitát

Kurátorka: Lýdia Pribišová

23. 3. 2023, Staromestská knižnica, Blumentálska10/A, Bratislava

11.00 verejná výsadba pre školy a rodiny v parku pred knižnicou

17.00 verejná výsadba v parku pred knižnicou a artist talk v knižnici

V rámci programu Kunsthalle Bratislava A Plant, ktorého kurátorkou je Lýdia Pribišová, v spolupráci so Staromestskou knižnicou v Bratislave, taliansko-fínska umelkyňa Egle Oddo vytvorí na opustenej zelenej ploche pred knižnicou verejné umelecké dielo v podobe evolučnej záhrady.

Záhrada je miestom, kde žijú biodiverzné druhy fungujúce v živej výmene s miestnou komunitou.  Vychádza z lokálneho výskumu umelkyne, realizovaného v spolupráci s Génovou bankou semien v Piešťanoch, na základe ktorého boli do záhrady vybraté konkrétne rastlinné druhy významné pre Bratislavu. Projekt bude vytváraný počas celého roka. V spolupráci so Staromestkou knižnicou sa o záhradu budú starať obyvatelia*ky dvora, v ktorom sa nachádza. Dôležitou hodnotou projektu je práve spolupráca so Staromestskou knižnicou, ktorá poskytuje zázemie projektu, ako aj svoju komunitu, pričom záhradu možno metaforicky vnímať aj ako prírodnú knižnicu, pluralitný archív a databázu poznatkov. V septembri zaháji Egle umelecký projekt verejnou performance, ktorá bude sprevádzaná diskusiou s odborníkmi*čkami z oblasti botaniky, ekológie, environmentalistiky a urbanizmu.

Diela Egle Oddo (nar. 1975 v Taliansku) sa nachádzajú na pomedzí umeleckých realizácií a intervencií, ktoré reálne zlepšujú kvalitu života ich účastníkov*čiek, tým, že skvalitňujú prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Sú jedinečné tým, že prepájajú umenie, urbanizmus, komunitnú prácu, kultiváciu verejného priestoru, ako aj medziľudské vzťahy. Práca umelkyne je citlivá na miestne podmienky, miestnu zeleň a miestnych obyvateľov*ky. Jej projekty sú postavené na dôkladnom interdisciplinárnom výskume. Vo svojej práci sa zameriava na lineárne a nelineárne rozprávanie ako umeleckú formu. Zaujíma sa o operačný realizmus, chápaný ako prezentácia funkčnej sféry v estetickom usporiadaní a jej vzájomných vzťahov. Kombinuje fotografiu, pohyblivý obraz, inštaláciu, sochárstvo, environmentálne umenie a experimentálne živé umenie. V jej dielach sa priemyselná výroba mení na jemnú ručnú prácu, v jej sochách a objektoch sa objavujú a vynárajú formy života, filmová fotografia si privlastňuje digitálne obrazy, vybraný odpad sa mieša s módou, vzácne jedlé minerály a recepty predkov sa podávajú ako súčasť rituálnych jedál. Jej diela sú prezentované na medzinárodných bienále, v múzeách a relevantných inštitúciách, ako aj v špičkových a nezávislých alternatívnych priestoroch a na podujatiach.