TS: Erwin Wurm

15. 12. 2014Artalk Infoservis

Erwin Wurm / Všetko je inak / Kunsthalle LAB / Kunsthalle Bratislava (KHB) / 11. 12. 2014 - 26. 2. 2015

 

Erwin Wurm / Všetko je inak

 

V Kunsthalle LABe bude vďaka rakúskemu sochárovi Erwinovi Wurmovi odteraz Všetko inak.

Poslednou výstavou, ktorá sa v LABe Domu umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) otvorí do konca roka 2014, bude výstava tvorby svetoznámeho rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma (1954) v kurátorskej koncepcii Juraja Čarného s názvom Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different. Wurm dekonštruoval sochárstvo, aby ho mohol nanovo zadefinovať ako oblasť, ktorá môže súvisieť s každodennou realitou a všedným životom človeka. Vernisáž za osobnej účasti umelca sa uskutoční vo štvrtok 11. decembra 2014 od 18:00 do 20:00 hod. Výstava v LABe potrvá do 26. februára 2015.

„Erwin Wurm nie je iba sochárom. Je aj performerom, fotografom a režisérom, čo je ale dôležitejšie, je aj kritikom, psychoanalytikom, intelektuálnym humoristom a komentátorom. A má viac ako blízko k filozofii. Svojou tvorbou sa snaží expandovať aj mimo oblasti vizuálneho umenia a predstaviť ju v iných kontextoch a štruktúrach“, predstavuje jedného z najvýznamnejších svetových sochárov kurátor výstavy, riaditeľ KHB Čarný.

V rámci aktuálnej výstavy Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different KHB exkluzívne predstaví Wurmovu tvorbu objektom Renault 25/1991 (2008) a videom Tell (2007/2008). Partnerom výstavy je Rakúske kultúrne centrum.

Tvorba rakúskeho výtvarníka vychádza z práce s objektom, inštaláciou, kresbou, videom, fotografiou a tzv. minútovými sochami (One Minute Sculptures). Vstupuje v nich do neočakávaných vzťahov s predmetmi každodenného života a redefinuje otázky hraníc sochárstva.  Cielene pracuje s humorom a sarkazmom, ktorý využíva ako spôsob autorského reflektovania spoločnosti.

Podľa Čarného nám výtvarník predstavuje inú formu reality. „Wurma zaujíma svet, ktorý sa projektuje ako možná fikcia našej predstavivosti, analyzuje prchavý okamih pominuteľnosti, každodennosti, ktoré sa snaží prostredníctvom nich uchopiť a presnejšie pomenovať. Erwin Wurm nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sa neuvidíme. Ak sa nám ale podarí pozrieť hlbšie, uvidíme iný – nový svet, ktorý sa na ten náš nápadne podobá a umožňuje nám pochopiť naše vnímanie reality v inej perspektíve.“

Wurm je u nás známy predovšetkým public artovým dielom na bočnej fasáde administratívnej budovy bratislavského sídla rakúskej stavebnej spoločnosti Strabag v blízkosti Mlynských Nív. Nainštaloval na ňu rodinný dom, ktorý je otočený dolu hlavou.

Súčasťou výstavy budú aj kurátorské desaťminútovky „cestou z obeda“, ktoré sa uskutočnia každý druhý pondelok v KHB LABe o 13:00 hod. Prvé stretnutie s kurátorom na výstave Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different sa bude konať hneď prvý pondelok po vernisáži, 15. decembra 2014.

 

 

Zuzana Golianová

PR manažérka

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava