TS: ESSL ART AWARD CEE 2015

ESSL ART AWARD CEE 2015 / Výstava nominovaných v Bratislave / Galéria Medium / 15. 5. - 7. 6. 2015

ESSL ART AWARD CEE 2015 Výstava nominovaných v Bratislave 15. máj až 07. jún 2015 powered by the main shareholder of VIENNA INSURANCE GROUP

Nominees’ Night v Bratislave: 15. máj 2015, 19 h, Galéria MEDIUM (Hviezdoslavovo nám. 18, SK-81437 Bratislava 1), V rámci otvorenia vyhlásenie víťazov (Nominees’ Night), po vyhlásení sa môžete vyfotografovať a porozprávať s umelcami.

Úvodné prejavy: Prof. Stanislav Stankoci (rektor VŠVU Bratislava), Andreas Hoffer (člen poroty Essl Museum), Lucia Gregorová Stachová (členka poroty Slovensko) a Mag. Regina Ovesny-Straka (generálna riaditeľka poisťovne Kooperativa, Bratislava).

Prezentácia pre novinárov 15. máj 2015, 18-19 h, prítomný bude kurátor výstavy a porotcovia, tlačový kútik.

ESSL ART AWARD CEE je cena určená mladým umelcom z ôsmich európskych krajín, ktorí sú na začiatku svojej kariéry. Cenu venuje Essl Museum a hlavný sponzor Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavný akcionár VIENNA INSURANCE GROUP. V každej krajine sa koná výstava nominovaných, na ktorej sa prezentuje desať diel vybraných medzinárodnou porotou. V rámci každého otvorenia výstavy dostanú dvaja umelci cenu SSL ART AWARD CEE, dotovanú pre každého sumou 3500 eur a pozvanie na skupinovú výstavu „Diversity of Voices“ v Múzeu Essl v Klosterneuburgu pri Viedni. Jeden umelec z každej krajiny dostane VIG SPECIAL INVITATION od Wiener Städtische Versicherungsverein, ktorá je spojená s honorárom na výrobu vo výške 1000 eur a pozvánkou na skupinovú výstavu do Ringturmu vo Viedni, sídla skupiny.

Bratislave sa Nominees’ Night bude konať 15. mája 2015 o 19 hodine v Galérii MEDIUM. Na ESSL ART AWARD CEE 2015 sú na Slovensku nominovaní Petr Bařinka, András Cséfalvay, Marek Galbavý, Deana Kolenčíková, Pavlína Komoňová, Kristián Németh, Monika Pascoe Mikyšková, Filip Sabol, Martina Šimkovičová a Peter Sit.