Ts: Francisco Klinger Carvalho

Francisco Klinger Carvalho / Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa / Kurátor a autor koncepcie: Martin Juef / Kunsthalle Bratislava 

Francisco Klinger Carvalho

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa

Nové dielo situované vo verejnom priestore Kunsthalle EXT, na Treskoňovej ulici, je súčasťou medzinárodného výstavného projektu "Na hrane / At the Limit / Am Limit".

Kurátor a autor koncepcie: Martin Juef

Kurátorská spolupráca: Zorka Lednárová

Ďalším dielom vysunutého výstavného priestoru KHB — Kunsthalle EXT — je objekt od brazílskeho umelca Francisca Klingera Carvalha, ktorý je súčasťou medzinárodnej výstavy NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT, inštalovanej na 1. poschodí Kunsthalle Bratislava.

"Kunsthalle Bratislava pokračuje v prepájaní plochy na Treskoňovej ulici s vlastným výstavným programom, ale aj širšie koncipovanou témou umenia vo verejnom priestore, ktorú dlhodobo reflektuje,“ uvádza Nina Vrbanová, riaditeľka Kunsthalle Bratislava.

Hlavnou myšlienkou konceptuálne orientovaného diela Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa (2017) od Francisca Klingera Carvalha je kultúrne podmienené chápanie územných hraníc, ako aj európska tendencia národnej identifikácie a geografickej izolácie. Hranice v západnej kultúre znamenajú zákaz, oddelenie, sú definované ako istá „nepriepustnosť“. Autor vo svojom objekte pre verejný priestor odkazuje na európsku kultúrnu tradíciu už v samotnom názve, v ktorom figuruje mytologický motív o Narcisovi. Prostredníctvom známeho príbehu poukazuje na sebastrednosť, egocentrickosť a aroganciu Západu. Priamy odkaz na tento starogrécky mýtus sa nachádza aj fyzicky v diele – v podobe zrkadla. Umelcovo presvedčenie pritom vychádza z jeho skúseností s imigračnou politikou európskych štátov, ktorá preferuje výlučne ich ekonomické a kultúrne záujmy. Konštrukcia s kovovými mrežami tak získava silný politický odkaz. Samotné mreže zhmotňujú napokon neistý vzťah medzi ochranou a izoláciou, starostlivosťou a represiou v rámci západného politického kontextu.

Skratka Kunsthalle "EXT" ako exteriér, extenzia či exit zastrešuje objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici.

Francisco Klinger Carvalho

*1966, Óbidos, Pará, Brazília

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa, 2017, železo a zrkadlo, 190 x 175 x 169 cm, majetok autora