Lorem ipsum dolor

TS: Gabriela Birošová v Krajskej galérii

Gabriela Birošová / Hore birdy / Kurátor: Michal Murin / Krajská galéria / Prešov / 23. 4. -  9. 9. 2024

V rámci cyklu DUF-art (,,dočasná umelecká forma”) intervencie v nevýstavných priestoroch galérie

Ako pristúpiť k intervencii do architektúry troch meštianskych domov, ktoré tvoria komplex Krajskej galérie v Prešove.

Komplikované vnútorné riešenie dispozícií miestnosti a spojovacích chodieb galérie vytvára mnoho opticky hluchých priestorov, do ktorých sa veľmi ťažko inštalujú výstavné projekty. Jedným z riešení je pracovať priamo na tvári miesta formou site-specific inštalácie. Spojovacím materiálom maltou je slovo a slovo sa stáva aj stavebnou priečkou a múrom,  ktoré vyčleňuje jednotlivé priestory, a tak sa stáva ďalším architektúrno tvorným prvkom. Poézia, slovné hry, asociácie, homonymá, evokácie zasadené do priestoru fungujú ako text vyskakujúci „spoza rohu“ a komentujú stavebné prvky, architektonické výsledky alebo funkcionalitu budovy. Vzniká hravá textová inštalácia postavená na báze poézie autorky Gabriely Birošovej, ktorej sústredená pozornosť na slovné hry a prešmyčky vyústili do slam poetry a aktivistickej poézie.

AU-torka (ako doktorandka na AU- Akadémie umení v Banskej Bystrici) pracuje s jazykom. Vytvára textové (bonmotné) komentáre k interiérovému (do)riešeniu budovy, čím realitu stavebných úprav vťahuje do sveta umenia. Inokedy citáciami popkultúry vytvára v priestore situačný kon(text). Využíva homonymá, ktorými umožňuje na rôznej úrovni čítať „otvorené dielo“. Dokazuje to aj fakt, že ovládanie lokálneho šarišského dialektu alebo faktov z dejín umenia sú devízami k viacvrstvovému dekódovaniu diela a (do)čítaniu jeho významu. Zvyšuje sa tak umelecký účinok na diváka, roztvárajú sa potenciály interpretácie a posun zorného uhla prináša neočakávaný význam.

Texty autorky sú umiestnené v mnohých nevýstavných priestoroch a chodbách, a tak návštevník v tzv. slepých priestoroch odsleduje niť uvažovania. V mysli, na pozadí, sa divákovi odohráva situačná a asociačná hra na jazykovom ihrisku Gabriely Birošovej.

Michal Murin