TS: Grand opening TP v Petržalke

Alexandra Barth, Cyril Blažo, Petra Feriancová, Eduard Kudláč, Matej Rosmány, Ján Šebík, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Filip Vančo, Martin Vongrej / Grand opening TP v Petržalke - skupinová výstava Výťah / kurátori: Aaurel Hrabušický, Milan Tittel, Filip Vančo / Temporary Parapet / Petržalka / 5. 4. - 26. 4. 2019

Grand opening TP v Petržalke - samostatná výstava Ines Karčákovej a skupinová výstava Výťah

VÝŤAH / A. Barth, C. Blažo, P. Feriancová, E. Kudláč, M. Rosmány, J. Šebík, J. Šipöcz, M. Tittel, F. Vančo, M. Vongrej

5. 4. - 26. 4. 2019

otvorenie: 5. 4. 2019 o 19.00 hod

Temporary Parapet, Vlastenecké nám. 7, 851 01, Bratislava

otváracie hodiny: streda-piatok 15:00-19:00

kurátorský tím: Aaurel Hrabušický, Milan Tittel, Filip Vančo

Súčasťou otvorenia nových výstavných priestorov galérie Temporary Parapet v Petržalke je aj sprievodný projekt Výťah. Pod novými priestormi, ktoré zostanú naďalej k dispozícii pre ďalšie výstavy, je suterén - podzemný labyrint, ktorý poslúži na výstavu prvý raz a naposledy. Vznikne vlastne site-specific inštalácia, výstava „miestne špecifického“ (možno) umenia. Podobne ako jej už dávny predchodca Suterén (1989) sa umiestni v podzemných priestoroch – tu však analógie končia. Dve výstavy v Temporary Parapet sa odohrajú súbežne v nadzemí a v podzemí, ako rub a líc, dve strany mince, ako privrátená a odvrátená strana umenia.

Návštevník bude prechádzať neprehľadnou spleťou podzemných priestorov, ktoré od čias socializmu slúžili ako obslužné a technické zázemie obchodných prevádzok nad nimi. Nadzemné a podzemné podlažie spája už dávno nepoužívaný nákladný výťah, ktorý sa stal zárodočnou bunkou (jednotkou) výstavy. Náplň využívaných priestorov sa časom menila a tak obsahujú stopy viacerých nesúvisiacich, vzájomne sa prekrývajúcich funkcii. Zúčastnení umelci sa týchto nánosov zbavili iba sčasti, veď tvoria súčasť pravidiel hry na site-specific art (iba v jednom prípade bude priestor vyčistený celý – lebo Filip Vančo chce v ňom umiestniť svoje Nič).

Umelci ako príležitostní squatteri dočasne osídlili opustené priestory,  prispôsobili si ich pre seba, osvojili si niektoré nájdené objekty, prípadne tam umiestnili svoje vlastné práce či intervencie, okupácie atď. Návštevník postupuje či preniká priestormi a odkazy umelcov vyhľadáva tak trochu ako kešky pri geocashingu, podieľa sa na hre.

Zostava ľudí, ktorí tu zanechajú svoje odkazy, je veľmi rozmanitá – nie sú tam iba vizuálni umelci či umelci-profesionáli. Niektorí vystupujú v dvojjedinej či dokonca trojjedinej funkcii ako umelci, kurátori a galeristi. Základ tvoria ľudia, ktorí si vyskúšali a overili svoje umelecké partnerstvo pri nedávnom projekte v SNG – Užitočná fotografia. Na pár vystavujúcich autorov je tu nezvykle veľa kurátorov – dvaja sú však pozostalými zo spomenutej výstavy a tretí, Milan Tittel, si už kurátorskú pozíciu neraz vyskúšal. Okrem toho sa zo zúčastnených umelcov venuje site-specific art-u najdlhšie.

Vystavujúci autori určite netvoria názorovo či umelecky nejakú homogénnu skupinu, niektorí sa navzájom ani nepoznajú. Dúfajme, že budú fungovať ako ohnivká v reťazi – prvé nesúvisí s posledným, ale je s ním spojené prostredníctvom tých ostatných.

Aurel Hrabušický

Ines Karčáková / HAPPINESS LOOKS GEORGEOUS ON YOU / kurátor: Nikolas Bernáth / Temporary Parapet / Bratislava / 5. 4. - 18. 4. 2019

otvorenie: 5. 4. 2019 o 19.00 hod

Temporary Parapet, Vlastenecké nám. 7, 851 01, Bratislava

otváracie hodiny: streda-piatok 15:00-19:00

kurátor: Nikolas Bernáth

Ines Karčáková je čerstvou absolventkou ateliéru fotografie a nových médií na pražskej FAMU. Vo svojej tvorbe sa zameriava na rozkrývanie vlastností média fotografie, primárne ju zaujíma pravdivosť a dôveryhodnosť výpovede skrz obraz. Dlhodobo sa venuje porovnávaniu estetiky vedeckých snímkov (najmä astronomická fotografia) s fotografiami využívanými v populárnych médiách.

Koncept ľudského sveta už viac nie je funkčný. Obklopujú nás stroje, umelá inteligencia sa stáva božstvom a my si pomaly uvedomujeme, že cítiť ľudský kontakt je ten najexotickejší zážitok, ktorý si môžeme dopriať. Prežívame emócie skrz displeje čím sa distancujeme od reality, nie sme súčasťou našej vlastnej prítomnosti.

To čo sme ešte prednedávnom nazývali obyčajný dotyk a cit sú už len fosíliou a prirodzenosť je hraná. Túžby si uskutočňujeme len fiktívne. Panika a strata citlivosti šíria epidémiu duševných chorôb. To čo bolo kedysi najjednoduchšie nám dnes prináša najviac trápania, ktoré však nemôžeme ukázať. Našou jedinou povinnosťou je byť young and beautiful.

Ľudstvo sa v posledných dekádach pohybuje na tenkom ľade. Tápeme medzi ekologickou, politickou a duševnou katastrofou. Táto situácia je dôsledok síl, ktoré budovali modernú civilizáciu. Alebo je globálne otepľovanie len mýtus?

Society: just be yourself

Society: but not like that

there must be nowhere that a person feels so painfully alone as in the arms of a young-girl

Výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.