TS: Hala 2018

Peter Valiska-Timečko, Lucia Horňáková Černayová, Jaro Viňarský, Tomáš Rafa, Jakub Pišek, Marek Galbavý, Michal Černo, Petra Fornayová, Viktor Fuček, Maja Štefančíková, Lucia Kotvanová, Filip Sabol, Michal Turkovič / Hala 2018 - Sympózium súčasného umenia / Trenčín / 20. - 22. 9. 2018

 

HALA 2018 - Sympózium súčasného umenia

20. - 22. 9. 2018

Centrum mesta Trenčín

Sympózium súčasného umenia HALA sa v roku 2018 opäť odohrá v centre mesta Trenčín. V roku 2017, keď sa Hala presunula z industriálnych brown-field priestorov do verejného priestoru mesta, pocítili organizátori väčšiu potrebu o vytvorenie dialógu medzi súčasným umením a širokou verejnosťou, ktorá by sa pri prechode cez mesto mohla konfrontovať s otázkami týkajúcimi sa aktuálneho umeleckého diania. V šiestom ročníku podujatia majú organizátori ambíciu pokračovať v novo-nastolenej koncepcii a prostredníctvom interaktívnych umeleckých akcií a inštalácií posunúť vnímanie umenia a pokúsiť sa ich edukovať prostredníctvom ich vlastného zážitku. Cieľom podujatia je prezentácia unikátnych diel konfrontovaných s priamou interakciou aj tých ľudí, ktorí primárne o umenie nejavia záujem alebo mu nerozumejú. Vďaka tomu sa môžu stretnúť priamo s umelcami, aktívne, alebo len pasívne sa zapojiť do realizácie diela, spoznať umelca i jeho vnímanie a koncepciu tvorby. Zámerom je oživiť mesto Trenčín umeleckými dielami a budovať tradíciu podujatia, atraktívneho nie len pre región, ale i celé Slovensko. Počas troch dní v mesiaci september sa stretnú a priamo konfrontujú vybraní vizuálni umelci zo súčasnej profesionálnej scény Slovenska spolu so širokou verejnosťou, ktorá sa dostane do kontaktu s dielami napríklad počas pešej chôdze v meste, ale i cielene.

Programovo sa podujatie zameriava na verejné formy umenia - na prejavy vo forme performance, happeningov, interaktívnych site-specific inštalácií, akčnej happeningovej maľby, videoartu, ale aj vzdelávacími aktivitami, hudobnými a divadelnými vystúpeniami v partnerských inštitúciách. Warm-upom celého podujatia bolo divadelné predstavenie zoskupenia ODIVO pre deti aj dospelých s názvom Divočiny, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 16.9. o 14.00 hodine v Coffee Sheep. K pozvaným umelcom, ktorí sa predstavia so svojimi dielami, patria Peter Valiska-Timečko s tanečníkom Jarom Viňarským, Tomáš Rafa, Jakub Pišek, Marek Galbavý, Michal Černo, Petra Fornayová a ďalší. V rámci diel bude v spolupráci s Českým centrom umiestnená vo verejnom priestore i zvuková inštalácia s názvom Poeziomat, ktorá ponúka výber básní českých a slovenských súčasných autorov. Tento rok pripravilo oz HALA v spolupráci s organizáciou Transart Communication na festivale POHODA Performance Box, v ktorom sa prezentovali performeri z Číny a Taiwanu. Na aktuálnom podujatí HALA sa v Performance Boxe v centre mesta predstavia so svojimi performanciami slovenskí umelci Viktor Fuček a Maja Štefančíková. Priestor dostanú i začínajúci autori v rámci literárneho projektu Divotvorba. V rámci programu HALA 2018 pripravia prezentujúci umelci a lektorky Lucia Kotvanová z Kunsthalle v Bratislave a výtvarníčka a organizátorka sympózia Lucia Horňáková Černayová pre záujemcov interaktívne workshopy ideovo pracujúce s pojmom performance a happening. V spolupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa môžu záujemci zúčastniť maliarskeho workshopu spojeného s happeningom k aktuálnej výstave Proti všetkým! za účasti autorov Filipa Sabola a Michala Turkoviča. Každý večer sa umelecký program uzavrie hudobnými vystúpeniami v klube Coffee Sheep - v piatok súčasnou klasickou hudbou I AM PLANET a v sobotu sa celé sympózium uzavrie vystúpením džezovej formácie Altar Duo a pesničkára Raptora Kocha. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu, a Mesta Trenčín. Partnermi projektu sú Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Coffee Sheep.

Celý program bude znovu voľne prístupný širokej verejnosti.