TS: Harun Farocki v A Promise of Kneropy

Harun Farocki: Shaping of Our Present / Kurátor: Peter Sit v spolupráci s Antje Ehmann / A Promise of Kneropy, Bratislava / 14. 1. – 28. 2. 2022

Shaping of our Present je prvou samostatnou výstavou filmára, videoesejistu a autora Haruna Farockiho na Slovensku. Harun Farocki je významný filmár, ktorý ovplyvnil celé generácie filmárov, umelcov a intelektuálov.

Odvolávajúc sa na vplyv takých marxistických kultúrnych praktizujúcich, ako sú divadelný režisér Bertolt Brecht, filozof Theodor Adorno a filmový režisér Jean-Luc Godard, Farocki sa dôsledne zaoberal dvoma hlavnými témami: praktikami práce a výrobou obrazov.

Táto výstava je malou ukážkou Farockiho tvorby (za svoj život vyprodukoval asi sto filmov, video esejí a dokumentov), no zároveň nám dáva pohľad na to, prečo sú Farockiho myslenie a filmový jazyk stále dôležité pre pochopenie mechanizmov práce, sledovania , technológie, kolonizácie a výroby a kontroly obrazov.

Text: Peter Sit


Harun Farocki (1944, Nový Jičín-Berlín, 2014). Dielo umelca a filmára malo rozhodujúci vplyv na dejiny politického filmu od konca 60. rokov 20. storočia. Okrem viac ako 100 inscenácií vyrobených pre televíziu a kino Farocki – ako dlhoročný autor a redaktor časopisu Filmkritik, kurátor a hosťujúci profesor v Berkeley, Harvarde a Viedni – sprostredkoval svoje úvahy o vzťahu medzi spoločnosťou, politikou a pohyblivým obrazom. Jeho obrovský význam pre výtvarné umenie sa odráža v retrospektívach jeho filmov v inštitúciách ako Institut Valencià d'Art Modern, Fundació Tàpies/Barcelona a Tate Modern/Londýn, ako aj na samostatných výstavách v MUMOK/Viedeň, Jeu de Paume. /Paríž, Museum Ludwig/Kolín nad Rýnom, Kunsthaus/Bregenz a nedávno na MUAC/Mexiko a na Hamburguer Bahnhof v Berlíne. V rokoch 1997 a 2007 sa Farocki zúčastnil na documenta v Kasseli, ako aj na Bienále v Benátkach (2013 a 2015). Jeho práca si kladie za cieľ neustály výskum podmienok výroby audiovizuálneho obrazu, vizuálnych zdrojov a naratívov a podtextov obsiahnutých vo výrobe a distribúcii pohyblivých obrazov.

Program galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner a Gotheho inštitút Slovensko.