TS: Hladiny dotyku v Nitrianskej galérii

Martin Bízik, Ľubomír Slovinský, Klára Štefanovičová / Hladiny dotyku / Kurátorka: Dominika Chrzanová / Nitrianska galéria, Nitra / 9. 9. – 20. 11. 2022

Hladiny dotyku

Autori: Martin Bízik, Ľubomír Slovinský, Klára Štefanovičová

Kurátorka: Dominika Chrzanová

Vernisáž: 8. 9. 2022, 18:00

Miesto konania: Galéria mladých

Trvanie výstavy: 9. 9. – 20. 11. 2022

Výstava s názvom Hladiny dotyku predstavuje tvorbu trojice absolventov vysokých umeleckých škôl – Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoju tvorbu uvádzajú Martin Bízik, Ľubomír Slovinský a Klára Štefanovičová, ktorí v spoločnom výstavnom projekte reagujú na jeho tému za pomoci použitia autorských techník a klasických výtvarných, či digitálnych médií.

Súčasnú dobu, v ktorej žijeme, je ľahko možné nazvať “Dobou dotykovou”. Väčšinu vecí okolo seba ovládame práve dotykmi – obrazovky telefónov, s ktorými sme neustále spätí, tablety, touchpady, atď. Prsty našich rúk sú takmer neprestajne v kontakte s povrchmi obrazoviek. Do akej miery si však svoje (aj) elektronické dotyky uvedomujeme, akým spôsobom ich používame a akú hodnotu im pripisujeme? Čo je našou odmenou a aký význam pre nás má?

Obdobie posledných 2 rokov bolo neľahkou skúškou pre jednotlivcov, ako i pre ľudstvo celé. Ľudský kontakt sa obmedzoval na minimum a akýkoľvek dotyk bol okamžite považovaný za nebezpečný. Dostali sme obrovskú príležitosť zlepšiť a ozdraviť svet, v ktorom žijeme. Uspeli sme však?

Výstava je čiastočne interaktívna (Zvuková substancia/Substancia zvuku) a ponúka návštevníkom možnosť priameho zásahu do zvukových procesov umeleckého diela, ktorá pracuje s naratívom experimentálneho hudobného nástroja a to prostredníctvom dotyku s povrchom vaní napustených vodou. Exponované dielo od Martina Bízika je na hranici medzi fyzikálnym a digitálnym svetom. Okrem zvukového a vizuálneho zážitku odkazuje na alarmujúci stav zvyšujúcich sa hladín svetových oceánov a morí.

Naproti tomu výstava ponúka i pohľad na jednotlivca a jeho vyrovnávanie sa s minulosťou a tvorbou novej reality (12–16, 19–21). Na základe spomienok sa snažíme formovať súčasnosť, no je potrebné sa z nej tiež poučiť. Linorytové grafické listy Kláry Štefanovičovej sú o oslobodzovaní sa z minulosti a raste jednotlivca, ktorý (ak chce) dokáže zlepšovať prostredie, v ktorom žije. Koniec koncov, nemá na výber, pretože to sa neustále mení a pohybuje ako vodná hladina. Dôležitým nástrojom sú (nielen) pre výtvarníka jeho ruky, tvorcovia výsledného efektu, a je dôležité narábať s nimi umne (MANUS). Dotyk v tomto prípade umožňuje človeku “oživiť” neživý materiál, dať mu dušu a vytvoriť si s ním vzťah.

Napokon sa vo výstave stretávame i s takmer nebadateľným pohybom, jemným dotykom, ktorý paradoxne spôsobuje najviditeľnejšie zmeny na planéte. Ľubomír Slovinský zdôrazňuje, že prostredníctvom tohto dotyku – prsty + obrazovka, dokáže jednotlivec ovplyvňovať svetové dianie aj mimo svojho regiónu, či dokonca svetadielu. Elektronické nakupovanie produktov pochádzajúcich z exotických častí sveta, či nevinné nákupy oblečenia a doplnkov pre zábavu prestávajú byť v globálnom kontexte akokoľvek nevinné. Táto činnosť totiž častokrát spúšťa extrémne odlesňovanie, ťažbu nerastných surovín, nadrozmerné zaoceánske exporty výrobkov z celého sveta, ktoré mimoriadnym spôsobom devastujú klímu, oceány a životné prostredie vôbec.

Výstava rozpráva o dôležitosti dotykov, ktoré je potrebné si uvedomovať v plnej miere. Dotyk môže byť nielen príjemný a estetický, môže stimulovať všetky ľudské zmysly, no zároveň dokáže generovať znepokojujúce procesy. Výstava prezentuje dotyk v rozličných hladinách / úrovniach, a to v zmysle kontaktu s rôznorodým materiálom a hmotou a v zmysle rôznorodého stupňa “zásahu” do myslenia a konania jednotlivca. Vo všetkých prípadoch ide o kontakt človeka s neživým materiálom a povrchom, ktorý je len prostredníctvom dotyku oživený a aktivizovaný.

Martin Bízik (*1996) je absolventom (2022) Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ateliéru digitálnych médií. Pracuje na pomedzí digitálnych médií a site-specific inštalácií. V jeho tvorbe má veľké zastúpenie angažované umenie.

Ľubomír Slovinský (*1993) bakalárske štúdium absolvoval v rokoch 2013 – 2017 na katedre dizajnu na VŠVU v Bratislave. V rokoch 2017 – 2018 navštevoval ateliér K.O.V na UMPRUM v Prahe a svoje magisterské štúdium napokon ukončil v odbore Digitálne médiá v roku 2020 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho práce sú zamerané najmä na environmentálne, prírodné a mestské témy, často využíva digitálne médiá ako projekcie, svetelné či videoinštalácie a animácie.

Klára Štefanovičová (*1995) v roku 2020 absolvovala magisterské štúdium v odbore Grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia sa zúčastnila zahraničných študijných pobytov na Plymouth College of Art (Painting, Drawing & Printmaking – 2017) a Tokyo University of the Arts (Printmaking – 2017/2018). Venuje sa komiksovej i voľnej grafickej tvorbe.