TS: In Reverso vol. I v EQO

In Reverso vol. I : FLORAL SYNTHOLOGY / Paulína Halasová, Martin Kacvinský, Martin Kačmarek, Dominika Kováčiková, Michal Machciník, Stanislav Piatrik & Peter Valiska–Timečko, Tatiana Takáčová & Miroslav Žolobanič /  kurátor: Adam Macko / EQO (priestor interaktívnej kultúry) / Spišský Hrhov / 14. 9. – 17. 10. 2021

In Reverso vol. I :

FLORAL SYNTHOLOGY

Halasová – Kacvinský – Kačmarek – Kováčiková – Machciník – Piatrik & Valiska – Timečko – Takáčová & Žolobanič

14/9 – 17/10/21

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

vernisáž: 14/9/21 – utorok – 18:00

kurátor: Adam Macko

Kolektívna výstava je premiérovým formátom cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty umeleckej individuácie. Pojem obratov v postmodernom umení nie je nový, avizovaný emocionálny obrat (Esche), inštitucionálna postprodukcia (Bourriaud) sa koncipovali ako solistické teórie. Existenciálna kríza pandemického ohrozenia a klimatickej zmeny akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia, ktoré nie je len tematické, ale cieli na pozíciu umelca aj ako producenta a zajatca súčasného prekariátu. Úzkosť, osamotenie, neurózy individualizmu naznačujú, že skúmaným obratom (reverzom) je nová kontextualita, osvietenecká syntéza vytlačovaného kritického myslenia s prostredím svojej pôsobnosti.

Súčasní autori odvracajú pohľad od seba, ktorý bol ešte stratégiou 90. a 00. rokov, nakoľko ho vyprázdnil balast sociálnych sietí a v potlačení svojich umeleckých programov bez straty individuality vystupuje kontext situácie. Umelci izolujú obrazy špekulatívnej reality – syntetizujú žitú skutočnosť a sekvenujú nové svety na generačne zrozumiteľné rámce.

Výstava prezentuje autorov, u ktorých je vizualita florálnych a prírodných motívov prítomná v komentovaní akútnosti bez potreby alarmizmu, stále s naliehavosťou a nevyhnutnosťou, ktorú báza ohrozenia generuje. Nie je to napodobňovanie, ale vzťahovo podmienená skúsenosť postupného obratu. Autori naprieč spektrom médií reprezentujú aj široký rozsah východísk – od imaginatívnej mytológie, performatívej topografie, materialistického a epistemiologického naratívu priestoru prírody po subtílne a intímne formy objektu.

Výstava predstaví média maľby, kresby, akčnej grafiky, videoartu a malých objektov. Bude otvorená vernisážou v utorok 14. septembra 2021 o 18.hod. Vstup voľný za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.