TS: Inéquality v Ateliéri Strop

Monika Hurajová, Kristína Kerekešová, Ivana Ľachová, Terézia Nunhardtová, Alexandra Pradidová, Petra Rubešová, Michaela Štieberová / Inéquality / kurátor: Michael Luzsicza / Rozkvet Gallery & Kvetáreň / Ateliér Strop / Banská Bystrica / 21. 9. – 31. 10. 2022

Monika Hurajová, Kristína Kerekešová, Ivana Ľachová, Terézia Nunhardtová, Alexandra Pradidová, Petra Rubešová, Michaela Štieberová

Kurátor: Michael Luzsicza

Vernisáž: 4. 9. o 18:00 hod

Trvanie: 5. 10. - 30. 11. 2022

Ateliér strop / Kvetáreň / Námestie SNP 9/9, Banská Bystrica 

Rozkvet Gallery & Kvetáreň 

Výstava prezentuje tvorbu najmladšej generácie študentiek ateliéru maľby STARTUP Fakulty výtvarných umení (Katedra maľby) Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavujúcími autorkami sú: Alexandra Pradidová, Ivana Ľachová, Kristína Kerekešová, Michaela Štieberová, Monika Hurajová, Petra Rubešová, Terézia Nunhardtová.

Výstava mapuje individuálne autorské prístupy, v médiu maľby a videa, spája ich prístup práce s nahotou tela a telesnosťou, pracujú s jej krehkosťou a zraniteľnosťou a inokedy čerpajú inšpiráciu z intímneho partnerského vzťahu medzi ženou a mužom. Odhaľujú problémy tenkých hraníc medzi súkromným a verejným, ako aj medzi vážnosťou a hrou. Tieto figurálne motívy s nami komunikujú, oslovujú nás niečím čo je pre nás známe, dávajú nám pocit niečoho nám blízkeho, niečoho čo v našom súkromnom živote silno rezonuje. Vybrané autorky sa vo svojej tvorbe obracajú na svoje telo a ich estetické či psychologické vlastnosti, vyjadrujú tak určitý kritický postoj voči svetu a spoločnosti a vedome ho reflektujú do svojej umeleckej tvorby.

Michael Luzsicza

Výstavný program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Ďakujeme.