TS: Intervencia

Dávid Bátora, Peter Decheť, Alžbeta Hrnčiarová, Michaela Chovancová, Tatiana Jakubove, Tatiana Ondzíková, Patrik Rutkovský, Miroslav Sandanus, Dominika Škorváneková, Natália Šimonová / Intervencia / koncepcia: Rastislav PodobaNástupište 1-12 / Topoľčany / 24. 7. 2020

Nástupište 1-12 podchod AS Topoľčany  srdečne pozýva na vernisáž a výstavu

v piatok 24. júl 2020 o 18:00

INTERVENCIA

Otvorený ateliér maľby

Mgr. art Rastislav Podoba ArtD.

Dávid Bátora, Peter Decheť, Alžbeta Hrnčiarová, Michaela Chovancová, Tatiana Jakubove, Tatiana Ondzíková, Patrik Rutkovský, Miroslav Sandanus, Dominika Škorváneková, Natália Šimonová

Hudba: FOM live

Intervencia je názov maliarskeho workshopu študentov a absolventov z Akadémie umenia v Banskej Bystrici z Otvoreného ateliéru maľby Mgr. art Rastislav Podoba ArtD., ktorý sa uskutoční v dňoch 20.-25.júl v Topoľčanoch. Mladí umelci tvoria priamo vo verejnom priestore a v okolí mesta Topoľčany, čím ponúkajú nahliadnuť na otvorený proces ich vlastnej tvorby aj pre okoloidúcich a otvárajú priamy dialóg pre divákov.

Intervencia. Maľba a priestor.       

V dnešnom médiu maľby nájdeme mnohé príklady toho, ako  sa maľba odpútava od tela obrazu. V rôznych  svojich formách býva časťou, alebo fúziou s médiom inštalácie, prípadne absolútne expanduje do  priestoru; inštitucionálneho, verejného, naturálneho. Prekvapivo na miesta, kde predtým nebola prítomná, kde je konfrontáciou alebo problémom. Viac ako s tradíciou tela závesného obrazu súvisí s výrazom a významom grafity, je intervenciou do otvoreného  sociálneho priestoru. Vytvára tým  nové podmienky a možnosti  svojho  čítania, ktoré si vyžaduje iný spôsob, čas,  koncentráciu a celkovú  situačnosť zo strany recipienta. Ten sa pohybuje priestorom výtvarnej expanzie, je jeho  súčasťou, má možnosť do jej mentálneho priestoru  vstúpiť a komunikovať.

Tento  predložený  projekt má zámer realizovať individuálne koncipované výtvarné  intervencie v teritóriu mesta Topoľčany, v jeho frekventovaných i odľahlých zónach,  v periférii a hranici mesta. Obsahovo a formálne budú projektované návrhy reagovať  na stret individuálnych umeleckých  a kolektívnych asociácií s vybraným prostredím realizácie diela,  s historickým a kultúrnym podkladom a charakterom regiónu.

FOM pochádza z Topoľčian a venuje sa produkcii inštrumentálnych beatov s nádychom staroby. Prezývka FOM (Follow Original Message) odkazuje na zlatú éru rapu. Obdobie, ktoré je jeho najväčšou inšpiráciou. Tvorí beaty korenené jazzom a soulom, ktorých samplový základ kombinuje so špinavým Lo-Fi zvukom.