TS: Ján Gašparovič a Matej Gavula v Novej synagóge

Ján Gašparovič, Matej Gavula / Exploding Star / kurátor: Daniel Grúň / Nová synagóga Žilina / Žilina / 9. 7. - 10. 9. 2023

Exploding Star

Výstava je výsledkom dlhodobého skúmania akustiky, priestoru a kameňa.

Zvuk ako výsledok deštruktívnych alebo výstražných procesov, torzá exotických stavebných mramorov a prefabrikovaných industriálnych nádob organizované do priestorovej skladby.

Permanentne prítomné vedomie, že nie sme v bezpečí, príležitostne nás to vrhá do úzkosti z klimatickej krízy, vojny na Ukrajine alebo útokov podnietených nenávisťou k ľuďom, ktorí inak vyzerajú či inak cítia.

Výstava je situovaná do pôvodne sakrálneho priestoru, ktorý nesie nezmazateľnú stopu vyhladenia židovskej komunity, avšak výstava sa skôr obracia k industriálnym, sériovým produkčných mechanizmom, ktoré formovali dehumanizačný a environmentálne rozkladný rozmer modernity s fatálnymi účinkami na bezprostrednú súčasnosť.

Haptická a psychoakustická rovina výstavy ponúka divákom možnosť zažiť a zakúsiť animované deštruktívne zvuky, procesy rozpadu a degradácie.

Tieto však vedú k opačnému účinku, kedy v interakcii s dielami môžeme nanovo prežiť odvrátenú krásu fabrikových hál, sériovo produkovaných objektov a ťažiacich zariadení.

Performatívne objekty, akustické sochy a situácie aktivizujú priestor Novej synagógy: otrasy, rezonancie, dozvuky, vibrácie.

Brúsenie, vŕtanie, hĺbenie, náraz, výbuch, výstrel, tlaková vlna – prenos energie na diváka priestorom, kedy nejde o informáciu alebo o správu, v ktorej by bolo niečo vopred kódované, ale o bezprostredný účinok vlnenia.

Kurátorom výstavy (a autorom textu) je Daniel Grúň.