TS: Jana Farmanová v Nitrianskej galérii

Jana Farmanová / Memory / Kurátorka: Barbora Kurek Geržová / Nitrianska galéria / Nitra / 17. 3. – 28. 5. 2023

Jana Farmanová: Memory

Autorka: Jana Farmanová

Kurátorka: Barbora Kurek Geržová

Vernisáž: 16. 3. 2023 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 17. 3. – 28. 5. 2023

Miesto konania: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Sprievodné podujatie: prednáška – Večer filmovej lásky a milovania s Petrom Konečným,

4. 5. 2023 o 18.00 hod.

www.nitrianskagaleria.sk

Monografická výstava maliarky Jany Farmanovej je koncipovaná na základe opakujúcich sa tém a motívov prítomných v celej tvorbe, ku ktorým sa vracia v rôznych obdobiach a kontextoch, atmosférach či náladách. Na výstave sú prezentované maľby v širokom časovom rozpätí od najstarších až po najaktuálnejšie.

Od konca 90. rokov 20. storočia, keď vstúpila na umeleckú scénu, sa venuje výhradne médiu maľby, predovšetkým figurálnej. Je bytostnou maliarkou, ktorej tvorba splýva s jej každodennosťou. Maľuje to, čo žije, ale žije aj to, čo existuje i mimo obrazového rámu. Venuje sa témam ženy a jej sveta. Reflektuje otázky lásky a medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry. Špecifické miesto patrí jej vzťahu k prírode, koreňom, domovu, identite. Zaujímajú ju premeny života, krehkosť bytia, pominuteľnosť. Tlmočí vlastné pozorovanie a vnímanie sveta, ktoré komentuje cez subjektívny pohľad, cez osobne prežitú skúsenosť či zmyslový zážitok, ktoré sa jej hlboko dotýkajú. Prostredníctvom sebapoznávania, sebauvedomenia, v kontakte so sebou, pomocou introspekcie, poznáva a reflektuje i okolitý svet. Prináša autentickosť, ktorá v sebe nesie silu a odvahu, ale aj zraniteľnosť a krehkosť zároveň.

Jej maliarske výpovede sú intímne, subjektívne a nabité silnými emóciami, ktoré vizualizuje do obrazových príbehov, akýchsi filmových políčok. Príbeh často naznačuje, nedopovedá, úplne neodkryje alebo ho ponechá otvorený. Zaznamenáva okamih, moment zo života, ktorý v maľbe na „chvíľu“ zastaví v čase podobne ako fotografia, ktorá je často maliarkinou skicou. Fascinuje ju film, literatúra, architektúra, tradičné archetypálne maliarske techniky, staré japonské umenie a jeho rýchly ťah štetca – gesto, ktoré vo svojej vizuálnej jednoduchosti, úspornosti vypovedá zložitosť a váhu celého sveta. To vystihuje i autorkin uvoľnený maliarsky rukopis, ktorému však predchádza proces premýšľavého skúmania vlastného prežívania.

Výstava Memory je koncipovaná do niekoľkým tematických častí rozdelených podľa motívov (detail rúk; nôh; ležiaceho tela; spiacich ľudí) a tém (medziľudské vzťahy; láska – srdce; príroda; morská – vodná krajina; výskok – dynamika pohybu). Špecifické miesto patrí novej maliarskej inštalácii, vytvorenej špeciálne pri príležitosti tejto výstavy, ktorou autorka reaguje na tragickú smrť dvoch mladých nevinných ľudí – Jána a Martiny. Jednotlivé miestnosti výstavy sú poprepájané, navzájom komunikujú a podporujú sa. Maliarkina tvorba sa tak stáva živým a neustále sa meniacim organizmom, nabitým emotívnosťou, ľudskosťou a človečinou.

Jana Farmanová (*1970, Nitra). V rokoch 1989 – 1996 študovala ateliér maľby (prof. Ján Berger) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2016 je odbornou asistentkou pre maliarske predmety na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V Nitrianskej galérii sa odprezentovala na prvej samostatnej výstave Nástup (1995) a niekoľkými ďalšími výstavnými projektami. Jej tvorba je zastúpená vo verejných i súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Nitre.