TS: Josef Bolf vo White & Weiss Gallery

Josef Bolf: Division by Zero / Kurátor: Michal Stolárik / White & Weiss Gallery, Bratislava / 24. 3. – 29. 4. 2022

Josef Bolf

Division by Zero

Hosť výstavy: Radek Brousil

Kurátor: Michal Stolárik

24. 3. – 29. 4. 2022

Vernisáž: 23. 3. o 18.00 h

White & Weiss Gallery, Grösslingová 50, 811 09 Bratislava

Utorok – piatok, 13.00 – 18.00 hod., zatvorené počas štátnych sviatkov

Výstavný projekt Division by Zero predstavuje aktuálne smerovanie a nové zvraty v dynamicky sa vyvíjajúcej tvorbe českého vizuálneho umelca Josefa Bolfa (1971, Praha), ktorý pôsobí na výtvarnej scéne od konca deväťdesiatych rokov. Vyjadruje sa primárne maľbou – prirodzene poučenou a ovplyvnenou kresbou, grafikou či minulými presahmi do animácie, filmu a keramiky. 

S jeho dielami sú späté signifikantné emócie ponárajúce sa do útrob smútku, nostalgie, melanchólie či bližšie nešpecifikovaných úzkostí. Autorov prirodzený výber pocitov (z menej populárnej strany Mesiaca) vychádza z detských spomienok, osobných zážitkov či výňatkov z populárnej kultúry. 

Debutová samostatná výstava Josefa Bolfa na Slovensku prezentuje výber z jeho maliarskej tvorby, na ktorej pracoval od minulého roka. Už na prvý pohľad je zrejmé, že napriek povedomým vnemom, atmosfére či farebnosti sa pozeráme na vykročenie do nového a ešte neprebádaného prostredia. Autor cielene opúšťa svoju komfortnú zónu a prináša nové témy a formálne transformácie. 

Výstava prináša aj premiérové uvedenie autorskej kolaborácie s českým vizuálnym umelcom Radkom Brousilom (1981, Nitra), ktorý vytvoril sériu typografických keramických objektov. Originálna spolupráca medzi Brousilom a Bolfom celý výstavný projekt dynamizuje a zároveň kotví v prostredí pohnutej reality a snovej atmosféry. 

Výstavný program galérie v roku 2022 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.