TS: Kunsthalle Bratislava predstavuje štvrtú publikáciu, ktorá sprevádza výstavu Paula Mahekeho

Kunsthalle Bratislava s radosťou predstavuje novú publikáciu, v Sérii Kritického myslenia, ktorej editorkou je Denisa Tomková. Táto publikácia vyšla k výstave Paula Mahekeho, Ty a ja. Eseje v tejto publikácii kriticky skúmajú vzájomnú závislosť medzi ľuďmi, neľudskými živými bytosťami a ich prostredím. 

Kunsthalle Bratislava predstavuje štvrtú publikáciu, ktorá sprevádza výstavu Paula Mahekeho

Judith Butler vo svojej eseji „Rodová politika a právo vystupovať“ z knihy Notes Towards a Performative Theory of Assembly významne upozorňuje na neisté podmienky, v ktorých žijú rodové a sexuálne menšiny. V kontexte tejto výstavy, ako aj nedávnych homofónnych vrážd na Slovensku táto esej veľmi dôležitým spôsobom nabáda k tomu, že si musíme neustále pripomínať otázku, ktorá je na mieste: „Ktorí ľudia sú považovaní za ľudí? Ktorí ľudia sú oprávnení na uznanie v rámci sféry vzhľadu, a ktorí nie?“ Butler sa zasadzuje za vzájomnú závislosť a rovnaké právo na vystupovanie pre všetkých, vrátane ochrany našich vôd, pôdy a práv zvierat. Vzájomná závislosť a transformácia sú tiež hlavnými témami knihy Emanuele Coccia Metamorfózy. Dva vybrané texty z jeho knihy naznačujú, že vzájomná závislosť živých bytostí nielenže mení prostredie iných druhov, ale mení aj „osud iných druhov“. Publikácia uzatvára svoje teoretické príspevky esejou José Estebana Muñoza „Pocit utópie“ z knihy Cruising Utopia, ktorá nielenže žiada čitateľov*ky, aby prehodnotili myšlienky ako nádej a utópia, ale tiež nás vyzýva, aby sme uvažovali o „queer kritike z obnoveného a novo oživeného zmyslu pre sociálne“. Poviedka Paula Mahekeho Lilavá hodina sprevádza a dopĺňa jeho vystavený film Lila, Jim a John. Lilavá hodina je príbeh o formách vzájomnej závislosti a metamorfózy ľudských a neľudských živých bytostí. Táto publikácia prehodnocuje nádej a nabáda nás uvažovať o formovaní intelektu ako o vzťahovom neindividuálnom akte. Nabáda nás analyzovať vzťah našich tiel k iným telám, vplyv jazyka na rodovú politiku, vzájomnú závislosť živých bytostí, ktorá ovplyvňuje osud iných, a zároveň navrhuje nádej, utópiu a nové potenciality. Publikácia, ktorá sprevádza výstavu Ty a ja, nás vyzýva k zamysleniu sa nad tenkou (ak vôbec nejakou) hranicou medzi tebou a mnou.

Publikácia je už štvrtou publikáciou v novej edičnej sérii, ktorá prináša ďalšie kritické diskurzívne myslenie v podobe esejí medzinárodných mysliteľov*iek a spisovateľov*iek. Cieľom Série Kritického myslenia je rozšíriť koncepty navrhnuté výstavným programom Kunsthalle Bratislava o ďalšie kritické diskurzívne myslenie vo forme esejí a básni medzinárodných mysliteľov*iek. Texty sú po prvýkrát preložené do slovenčiny, čím sa toto poznanie a kritické myslenie sprístupňuje aj čitateľom*kám, ktorí nemusia nutne čítať v angličtine. „Na obranu prekladu. Keď slovo alebo pojem cestuje, jeho význam a použiteľnosť začínajú meniť svoj tvar. … Na obranu myšlienky, že koncepty nie sú geograficky viazané, že sa môžu a mali by sa vznášať, ohýbať a byť využívané organizátormi*kami a umeleckými odborníkmi*čkami na celom svete.“ (In Defence of Translation, 2021) Texty sú publikované dvojjazyčne: v anglickom origináli a prvýkrát aj v slovenskom preklade. Široká dostupnosť a udržateľnosť projektu je zabezpečená tým, že všetky publikácie sú bezplatne prístupné na webovej stránke Kunsthalle Bratislava.

Preklady: Denisa Tomková

Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová

Grafický dizajn: Lukáš Kollár

Projekt podporuje: ERSTE Foundation

V roku 2022 boli doposiaľ vydané tieto publikácie:

  • Prvá publikácia sprevádzala výstavu Barbary Kapusty s názvom Futures
  • Druhá publikácia sprevádzala výstavu Nerobte nič, cíťte všetko
  • Tretia publikácia sprevádzala výstavu NIEČO HORÍ
  • Štvrtá publikácia sprevádza výstavu Paula Mahekeho s názvom Ty a ja