TS: Kvet Nguyen v Slovenskom inštitúte v Budapešti

15. 11. 2022Artalk Infoservis

Kvet Nguyen: Practicing Otherness / Kurátorka: Denisa Tomková / Slovenský inštitút, Budapešť / 3. 11. - 2. 12. 2022

Kvet Nguyen: Practicing Otherness 

Kurátorka: Denisa Tomková

Vernisáž: 2.11. 2022 at 18h

Výstava: 3. 11. - 2. 12. 2022

Slovenský inštitút, Budapešť

Čo je to identita a ako ju formuje a ovplyvňuje prostredie? Ako môže diasporická komunita formovať a uchovávať svoju kolektívnu pamäť a ako sa môže vyhnúť „kolektívnej amnézii“ (Koleka Putuma)? Pamäť, predstava príslušnosti a diasporická identita slovensko-vietnamskej komunity je formovaná rôznymi vplyvmi a skúsenosťami. Fotografia často uľahčuje uchovávanie spomienok a je pripomienkou vzdialených miest. Fotografia je však zároveň imperiálnym a koloniálnym nástrojom.

Umelkyňa Kvet Nguyen hľadá spôsoby, ako používať fotografiu dekoloniálnym spôsobom s cieľom vyrozprávať svoj vlastný diasporický príbeh. Ako píše Ariella Aïsha Azoulay: „Odnaučenie sa fotografie ako samostatnej disciplíny znamená predovšetkým postaviť do popredia režim imperiálnych práv, ktorý umožnil jej vznik.“ (2019) Znamená to začať s uznaním fotoaparátu ako nástroja na vykonávanie násilia. Toto uvedomenie Nguyen veľmi vedome využíva vo svojej umeleckej praxi. V diele Reframing Possibilities, 2020, autorka pracuje s mocenským aspektom fotografie, ktorý zobrazuje prostredníctvom archívnych snímok z koloniálneho obdobia vo Vietname, odkiaľ jej rodina emigrovala na Slovensko. Experimentálnou prácou s týmito archívnymi fotografiami sprevádzanou performatívnymi a autobiografickými obrazmi autorka hľadá reprezentáciu vlastnej identity a rodinnej histórie a spôsob, ako dekoloniálnym spôsobom využiť nástroj fotografie. Antikoloniálna vízia medzikultúrnych identít prostredníctvom zozbieraných rozhovorov s ľuďmi rôzneho pôvodu so skúsenosťou slovenského prostredia je súčasťou jej fotoknihy a následnej fotografickej inštalácie Mutual Otherness, 2021. Výsledkom sú abstrahované formy, ktoré hovoria o tenkej hranici medzi viditeľným a neviditeľným, známym a neznámym, o rovnakosti a inakosti. Svoju dvojitú identitu autorka skúma v diele You Are Not Allowed to Mix Apples and Pears Here, 2020. Toto dielo skúma, čo znamená stať sa osobou s dvojitou či viacnásobnou identitou, keď sa rodinná história mieša so súčasnou skúsenosťou. 

Americký esejista a básnik vietnamského pôvodu Ocean Vuong píše:

„Vo vietnamčine je výraz pre niekoho, kto nám chýba, aj pre niekoho, koho si pamätáme, rovnaký: nhớ. Niekedy, keď sa ma v telefóne spýtaš: Con nhớ mẹ không? Zamrazí ma, nazdávajúc sa, že tým myslíš: Pamätáš si na mňa?

Chýbaš mi viac, ako si ťa pamätám.“

Dalo by sa to použiť ako metafora na čítanie umeleckej praxe Kvet Nguyen. Keď vyrastáte v diaspóre, pamäť je kľúčovou súčasťou toho, kým ste. Jej práca je o prežívaní pocitu inakosti a jeho prekonávaní prostredníctvom umeleckej praxe, ktorá zahŕňa dva aspekty diasporického príbehu: chýbanie a zároveň snahu pamätať si rodinnú históriu, kultúru a osobný príbeh. V prípade Kvet Nguyen je tento príbeh rozprávaný skrz fotografiu. 

Koleka Putuma. 2017. Collective Amnesia, Manyano Media.

Ariella Aïsha Azoulay. 2019. Potential History. Unlearning Imperialism. Verso.

Ocean Vuong. 2019. On Earth We’re Briefly Gorgeous: A Novel. Penguin Press.