TS: Lenka L. Lukačovičová & Matej Hakár v EQO

Lenka L. Lukačovičová & Matej Hakár  / (O) miznutí  / kurátor: Adam Macko / EQO (priestor interaktívnej kultúry) / Spišský Hrhov / 5. 4. - 7. 5. 2023

Lenka L. Lukačovičová & Matej Hakár: (O) MIZNUTÍ

5/4 – 7/5/23

vernisáž: 5/4/23 – streda – 18:00

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

kurátor: Adam Macko

Úvodná výstava sezóny 2023 predstaví diela súčasnej fotografie a malého objektu dvoch z najvýraznejších osobnosti mladej generácie, tvoriacich v tomto médiu. Lenka L. Lukačovičová a Matej Hakár v inštalačnom dialógu kontemplujú tému verejného a súkromného priestoru vo vzťahu s (ne)prítomnosťou človeka. Reflektujú (okrem iného) estetiku miznutia francúzskeho architekta, urbanistu a kultúrneho teoretika Paula Virilia, ktorý premeny a vyprázdňovanie intenciálnych priestorov opiera o sociokultúrne pohyby postmodernej spoločnosti. Lukačovičová v dlhodobom cykle Lonely Planet Trnávka subtílne zaznamenáva chátranie a opustenosť bratislavskej mestskej časti so zámerom (možnej) obnovenej komunitnej participácie. Hakár v sérií Spišský travertín skúmal predmetný typ kameňa v kontexte jeho využitia na stavbách významných budov (napr. nedávno zbúraný Istropolis) a miesta pôvodu v Spišskom Podhradí, čím ho prezentačne vracia späť do regiónu. Spoločná výstava predstaví výber diel autorov v nových inštalačných vzťahoch.

Podujatie je prvou vizuálnou tematizáciou dramaturgickej koncepcie reflektujúcej 30 rokov samostatnej slovenskej spoločnosti. Ústredným motívom kyvadla (pendulum), ktorý vyjadruje pohyb medzi pólmi, tematizuje stav verejného diškurzu, opakujúcu sa polarizáciu sociálnych, kultúrnych či politických vzorcov. Daná výstava sa venujú vybraným formám dichotómie – mestské vs. urbánne a verejné vs. súkromné. V línií kritickej teórie a inštitucionálnej fragmentácie sú navrhované formáty otvorené a hybridné.

Výstava bude otvorená vernisážou v stredu 5. apríla 2023 o 18.hod v priestore EQO Sp. Hrhov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lenka L. Lukačovičová (*1987) je absolventkou doktorandského štúdia na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľubo Stacho). Vo svojej tvorbe sa primárne venuje fotografickému médiu, jeho presahom a inštalácii. Je aktuálnou laureátkou ceny Nadácie NOVUM. Pedagogicky pôsobí na domovskej katedre VŠVU, kde vedie Protoateliér.

Matej Hakár (*1982) je absolventom Ateliéru Laboratórium fotografie na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľubo Stacho) a KASK & Conservatorium v Gente (Belgicko). Je jedným z najvyhľadávanejších fotografov architektúry, jeho tvorbu pravidelne uverejňujú verejné médiá. Spolupracuje na projekte súčasného urban-mappingu Čierne diery.