TS: Lokálna vlna v Trenčíne

Barbora Cicoňová, Matej Červeňan, Silvia Ďurovcová, Ema Gažíková, Lucia Horňáková Černayová, Pavla Hrdlíková Pádivá, Paula Koyšová, Naďa Koyšová, Jakub Lobotka, NODE43, Natália Okolicsasnyiová, Aleš Porubský, Juraj Toman, Žovinec Bros / Lokálna vlna /Kurátor: Pavol Múdry / Nová Vlna / Trenčín / 4. 2. - 26. 3. 2021

Občianske združenie Nová Vlna Vás srdečne pozýva na výstavu Lokálna vlna.

Výstava potrvá od 4. 2. 2021 do 26. 3. 2021 a video je sprístupnené na webovej stránke www.novavlna.sk a na YouTube kanáli organizácie: https://youtu.be/V5wQ1I4nm8M

Výstavu si budete môcť pozrieť aj osobne, pokiaľ to pandemické nariadenia do ukončenia výstavy dovolia.

Výstava Lokálna vlna predstavuje skupinu súčasných slovenských umelcov a umelkýň, ktorých život je spojený s mestom Trenčín. S týmto mestom je totižto prepojených mnoho miestnych mien, ktorých práca súvisí s umeleckou činnosťou. A to nielen tých, z ktorých väčšina v tomto meste prebýva a žije, ale aj tých, ktorí tu istý čas pôsobili a do mesta sa neustále vracajú. Pre inšpiráciu k svojej práci i pre možnú odozvu z pohľadu jeho obyvateľov – známych, priateľov, či kamarátov.  Cieľom výstavy je tak prezentovať ich vlastné umelecké úsilie pred očami tých, ktorí sa na jeho tvorbe nepriamym spôsobom podieľali – prostredníctvom ich spolunažívania v jednom a tom istom meste. Jej cieľom je tak propagovať ich umeleckú činnosť a ponúkať ju na predaj, ako dostupné umenie predovšetkým pre všetkých tých, ktorí majú k ich dielu najbližšie. Výstava sa pritom nezameriava iba na jedno vyhranené umelecké médium, ako napríklad maľbu, ktorá i napriek tomu prevažuje. Jej zámerom je zohľadniť aj iné voľné prejavy umenia, od fotografie a grafiky, až po práce s konceptuálnym charakterom. Väčšina diel sa zdá byť pritom klasickým predajným materiálom. Nemožno hovoriť o tom, že by sa niektorí z umelcov nevenovali i inej tvorbe z oblastí umenia - performance, inštalácii, kreatívnemu priemyslu, či inej práci v oblasti kultúry. Obmedzené možnosti počas pandemickej situácie a snaha ponúknuť diela na predaj nakoniec utvorili výsledný výber pozostávajúci zo štrnástich umelcov – Barbora Cicoňová, Matej Červeňan, Silvia Ďurovcová, Ema Gažíková, Lucia Horňáková Černayová, Pavla Hrdlíková Pádivá, Paula Koyšová, Naďa Koyšová, Jakub Lobotka, NODE43, Natália Okolicsasnyiová, Aleš Porubský, Juraj Toman a Žovinec Bros. Tento počet však nemožno vnímať ako konečný. Organizátori výstavy si uvedomujú, že umelcov spätých s mestom je omnoho viac. Nemožno tak vylúčiť, že v blízkej dobe sa dostaví aj na ich prezentáciu.

Kurátor výstavy Pavol Múdry.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín.