TS: Lubica Mildeová

16. 10. 2020Artalk Infoservis

Lubica Mildeová / Dreamland / Kurátor: Jan Kostaa / A7 Gallery / Banská Bystrica / 17. 10. - 8. 11. 2020

Názov výstavy: DREAMLAND

Umelkyňa: Lubica Mildeová

Kurátor: Jan Kostaa

Organizátor: A7 Gallery, Banská Bystrica

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vernisáž: 17.10.2020 o 18.00

Trvanie výstavy: do 8.11.2020

Samostatná výstava Lubici Mildeovej v A7 Gallery v Banskej Bystrici je dlhoočakávaný výstavný projekt v kurátorskej koncepcii Jana Kostuu. Mildeová sa vo svojej tvorbe zaoberá prácou s divákom ako s užívateľom, hrou s customizáciou objektu, či už výtvarného alebo komerčného. Tieto postupy nie sú samozrejme vo výtvarnom umení ničím novým a prelomovým. Výstava Dreamland nie je v kontexte slovenskej scény zásadná a ani nebolo jej zámerom ašpirovať na výtvarnú inovatívnosť alebo inú výnimočnosť. To čím je tento výstavný projekt unikátny je jeho autentická a čudná energia, vo všetkých pozitívnych významoch čo tieto definície môžu priniesť. A práve preto sa oplatí mu venovať zvýšenú pozornosť.

Autorka svojou rukodielnou, autentickou produkciou, prevažne priestor okupujúcich predmetov a objektov, prináša zmätok a rozporuplnosť do ustálených vôd vnímania umeleckej tvorby. S jej vizualitou sa už lopotne pasovala nejedna erudovaná persóna odbornej obce. Mildeová prináša zhluk uncool dizajnu, pracuje s lacnými materiálmi, dekoruje gýčovou bižutériou a vedie hraví dialóg s chronicky populárnymi produktmi každodennej potreby a ponuky. Vedome a cielene koketuje s dizajnérskou praxou a dizajnom samotným, ktorý aj študovala na STU a VŠVU.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v úzkom produkčnom kruhu realizátorov a autorky a bude vysielaný naživo prostredníctvom svojho facebookového účtu. Následne bude výstava za predpísaných bezpečnostných a hygienických podmienok sprístupnená verejnosti a potrvá do 8.11.2020.