TS: Lucia Oleňová

Lucia Oleňová: Znovunájdená krajina / Kurátorka: Jana Babušiaková / DOT. Contemporary Art Gallery / Bratislava / 3. 2. – 2. 3. 2021

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy autorky a umelkyne Lucie Oleňovej – Znovunájdená krajina. Otvorenie výstavy sa v súvislosti s pandemickou situáciou uskutoční v online priestore. Umenie nás jeho povznášajúcim nádychom prevádza cez rôzne životné udalosti a obdobia. Učí nás hľadať podstatu, a krásu nepovšimnutého. Rovnako ako výstava Znovunájdená krajina.

Najnovšia výstava Lucie Oleňovej je návratom v mnohých významoch tohto slova. Hoci sa naďalej zaujíma o prírodné štruktúry, odkláňa sa od práce so šablónami či s priestorovým experimentom smerom k tradičnej polohe maliarskeho média a k zobrazovaniu.

Centrálny námet série plátien a akvarelov je opäť návratom, obrátením pozornosti na tu prítomnú krajinu, ktorú vďaka svojej všednosti a zdanlivej známosti možno prehliadame. Oleňová si za cieľ svojho skúmania zvolila domácu devínskonovoveskú lokalitu Sandberg, pričom v plenérových skiciach i veľkorozmerných plátnach prechádza od celku k detailu a späť. Analyzuje štruktúru hornín ako krajinotvorných prvkov, dostávajúc sa v tvarovom rozklade často až na hranu abstrakcie.

Forma budovania obrazu pritom zodpovedá transformačným vplyvom, pôsobiacim na matériu týchto hornín. Ich vrstvenie či prirodzené omieľanie pramienkami stekajúcej vody tak nachádza svoj pendant v použitých výtvarných postupoch.

Dávno videné a poznané je tak podrobované novému, pozornejšiemu pohľadu, rozbité na jednotlivosti a nanovo zložené. Z tejto syntézy vzniká znovunájdená krajina.

Pandemická situácia a obmedzenia poznaného nás svojimi spôsobmi navrátili ku kráse prírody. Aj preto sme radi, že mesiac február bude v DOT. Gallery patriť práve Lucii Oleňovej a jej Znovunájdenej krajine.

Lucia Oleňová (*1993)

vyštudovala maľbu na VŠVU u profesora Ivana Csudaia. V súčasnosti sa venuje čoraz viac téme prírody, ktorá sa stáva hlavným východiskom tvorby. Rozvíjanie tém vzťahu človeka k prírode prostredníctvom osobného dialógu, úprimnej reflexie a odrazu, ktorý vyvstáva osobne po návšteve miest.

Nepohodlie krajiny vnáša do maľby prirodzenosť, slobodu a nekonečný priestor. Veľa času autorka venuje skúmaniu a mapovaniu lokalít a vedie si denníkové záznamy, ktorým predchádzajú niekoľko hodinové náročné pochody naprieč slovenskými roklinami.