TS: Ľudmila Machová

Ľudmila Machová / Kde slnko nezapadá a tráva je stále zelená / kurátor: Pali Hovanec / ARTotéka gallery, Bartislava / 3. 3. - 30. 4. 2016

Do priestorov ARToteka gallery prichádza samostatná výstava Ľudmily Machovej a jej série malieb, ako niečo nové a svieže, nielen pre svoju farebnosť. Po skutočne dlhej dobe sa v špecifických podmienkach podkrovnej galérie objavuje výstava malieb a nie sitespecific projekt, ako bolo posledné obdobie zvykom.

Séria pod názvom Kde slnko nezapadá a tráva je stále zelená, je svojim obsahom mimo galerijný priestor a vnáša tak do ARToteka gallery nové vizuálne i koncepčné kvality. Ľudmila vo svojich maľbách skúma priestor golfových ihrísk ako priestor, respektíve krajinu zo špecifickými vlastnosťami a zároveň potrebami. Aj názov výstavy napovedá o tom, ako autorka na takúto človekom pretvorenú krajinu nazerá. Vidí v nej akúsi prirodzene neprirodzenú skutočnosť, ktorú si ľudia tvoria, do ktorej sa uzatvárajú a doslova vytláčajú realitu. Tá sa pre týchto tzv. užívateľov dostáva za plot, je ohraničená veľkosťou pozemku, kde sa golfové ihrisko nachádza. Ihrisko je vykreslené ako homogénna krajina neprijímajúca nič, čo nebolo dopredu naplánované, vymerané a zasadené. Mohlo by sa zdať, že v takej to krajine absentuje aj ten najmenší náznak prirodzenosti, čo podčiarkuje aj výrazná zelená farebnosť celej série malieb. Maľby golfových ihrísk Ľudmily Machovej sú akousi kritikou, či skôr pousmiatím sa nad vznikom takýchto priestorov, ktoré v kontexte krajiny, do ktorej sú zasadené vyznievajú priam absurdne. Maľby preexponovaným používaním farieb či symbolov charakterizujúcich toto prostredie poukazujú aj na zaškatuľkovanú predstavu o spoločnosti, ktorá tieto rezorty buduje. Vkladá do nich pravidlá, ktoré  sú následne priam dogmaticky dodržiavané. Počet malieb, ich veľkosť a samotná inštalácia vytvára akúsi mozaiku týchto štruktúr, kde každý ma svoje predom určené miesto. Spoločne tvoria obraz o nahliadaní človeka na krajinu, ako na miesto nutné k pretvoreniu a na stanovení nových pravidiel určujúcich pohyb v nej. Nedá sa uprieť aj ekologický kontext tejto série, keďže golfové ihriská sú udržiavané v perfektnom stave, bez ohľadu na okolité prostredie a zdroje na to využité. Názov výstavy jednoznačne hovorí o dokonalej krajine bez chýb. Takáto krajina ale nemôže existovať a neexistuje bez toho, aby inú nedevastovala.

 

Ľudmila Machová je v súčasnosti študentkou magisterského stupňa štúdia na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Maľba a nové médiá v ateliéry + - XXI Prof. akad. mal. Daniela Fischera. Aktuálne absolvuje internú stáž v ateliéry maľ+by Doc. Mgr. art. Klaudie Kosziba ArtD. V roku 2014 absolvovala jeden semester v rámci programu Erasmus na Universita of Porto, Faculty of Fine Arts, Porto, Portugal. Má za sebou mnoho kolektívnych výstav ako napríklad, 2015 - KEBABB, Považská galéria umenia v Žiline, 2016 Soyart, Mediworx, Bratislava, 2014 - MOVIE UP, Galeria dos Leoes, Porto, Portugal

Pali Hovanec