TS: Ľudmila Machová, Lucia Veselá

Ľudmila Machová, Lucia Veselá: 237,7 / kurátorka výstavy: Jana Babušiaková / Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 / Topoľčany / trvanie výstavy: 8. 9. 2018 - 16. 9. 2018

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva na

otvorenie výstavy:

Ľudmila Machová, Lucia Veselá: 237,7

7. 9. 2018 o 19.00hod.

trvanie výstavy: 8. 9. 2018 - 16. 9. 2018,

kurátorka výstavy: Jana Babušiaková

koncert : Beyuz /SK

Absolventky maľby na VŠVU Ľudmila Machová a Lucia Veselá sériou krátkych videí vstupujú na pôdu happeningu, pričom pracujú s víziou medziľudských vzťahov ako dynamických procesov vzájomného, vedomého či nevedomého pôsobenia. V dnešnej dobe stále pevnejšie sa uzatvárajúcich sociálnych bublín o to viac rezonuje ich zdôrazňovanie dialógu ako základného kameňa týchto vzťahov. Dôležitou myšlienkovou líniou tiahnucou sa naprieč prácami autoriek je aj reálna prítomnosť kontaktu, ktorý sa pôsobením virtuálneho priestoru z našich vzťahov často vytráca.

V ich videoperformance je maliarstvo neustále prítomné či už ako prostredie ateliéru alebo vo forme používaných maliarskych artefaktov. Ako Veselá tak i Machová  sa vo svojej spoločnej videotvorbe sústreďujú na jednotlivé aspekty a úskalia medziľudskej komunikácie a budovanie vzťahu medzi dvoma osobami. Prostredníctvom jednoduchých činností kde sú hlavným motívom a zároveň aktérom ruky, tematizujú otváranie sa, uvoľnenie ale aj obetovanie sa druhému, detská hra bez pravidiel zas upriamuje pozornosť na nepredvídateľnosť smerovania komunikácie ako i na autonómiu bytostí v nej.

Autorky v živej performance priamo na Násupišti otvoria verejnosti predprípravnú fázu maliarskej tvorby  - vylaďovanie diagonál maliarskeho rámu a zároveň stavajú do popredia akt spolupráce. Vzájomné zladenie pohybov pri dosahovaní rovnováhy symbolizuje potrebu dialógu a neustáleho „vykračovania si naproti“ v medziľudských vzťahoch. Ide istým spôsobom o akýsi nekonečný rituálny tanec okolo vyvažovaného stredu. Po ukončení performance bude výsledný produkt (rám) vystavený spoločne s videami, natočenými v ateliéri.

Priestor Nástupišťa a tok ľudí v ňom autorkám ponúka možnosť v živom procese nadviazať vzťah i s divákmi a okoloidúcimi. Za týmto účelom bude súčasťou výstavy inštalácia, pozostávajúca zo stola a dvoch stoličiek ako archetypálneho symbolu dialógu, ktorá bude zároveň pozvaním k rozhovoru.

Jana Babušiaková

Ľudmila Machová je finalistkou súťaže Maľba - Cena Nadácie VÚB 2017 a 2018. Počas svojho štúdia na VŠVU absolvovala bakalársky stupeň v Ateliéri maľby a iných médií Daniela Fischera a magisterský v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby. Zúčastnila sa na semestrálnej stáži na Universita of Porto v Portugalsku a svoje diela už vystavila na niekoľkých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí.

ludmilamachova.tumblr.com

Lucia Veselá absolvovala štúdium v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave a Ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Zúčastnila sa skupinových výstav a rezidencií na Slovensku i v zahraničí.

luciavesela.com

BEYUZ

Vášnivý milovník hudby, zberateľ, hudobný producent, dj – Beyuz je rodákom z Bratislavy. Jeho vzťah k world music rôznych exotických končín reflektuje ako jeho osobnosť tak aj jeho hudobný vývoj.

V začiatkoch spolupracoval s raperom Štvancom, neskôr stretáva Tomáša Hafnera, ktorému vyprodukoval 4 úspešné albumy. Na konte má aj projekty s Benem (Modré Hory), kritikmi vychvaľovaný album Návraty s Tonom S., alebo Boy Wonderom na skladbe Pandúri.

Okrem spoluprác inklinuje aj k vlastnej inštrumentálnej tvorbe, ktorej zrkadlom sú 2 releasy “Remixes”(2009) a “Lounge Life”(2016). Súčasne funguje nielen ako hudobný producent ale aj moderátor a dj Rádia_FM s pravidelnou piatkovou reláciou “Už je dobre_FM.

facebook.com/beyuz.

soundcloud.com/beyuz

twitter.com/B3YUZ

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia.

Nástupište 1-12