TS: Mário Kastelovič

Mário Kastelovič / Miesto a funkcia pečeňovej paštéty v tradičnej rodine / Kurátor: Jakub Michel / Bunker, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra / 18. 3. - 8. 5. 2016

Výstavný projekt Miesto a funkcia pečeňovej paštéty v tradičnej rodine je druhou samostatnou výstavou Mária Kasteloviča v Bunkri Nitrianskej galérie. Autor sa tu venuje vždy prítomnej, často však neviditeľnej či radšej prehliadanej problematike domáceho násilia páchaného na ženách. A tým i na celej rodine. Projekt svojím netradičným prevedením narúša slovenský model tradičnej rodiny, ktorá často neplnila a neplní svoje základné funkcie (ekonomickú, socializačno-výchovnú, emocionálnu, ochrannú). Tá „naša tradičná“ je podľa autora aktuálny a akútny sociálny konštrukt, je nástrojom a argumentom intolerancie v našej (bohužiaľ!) tradičnej slovenskej spoločnosti. Rodina sa podľa Kasteloviča mení v čase i priestore, kde niekedy je podľa neho priam spasením, že sa „tá tradičná“ rozpadá.

V priestore i v čase sa tiež orientujú práce tohto výtvarného projektu, ktorý sa otvorí vyvalenými vstupnými dverami do výstavného priestoru Bunkra. Hlavnou inštaláciou projektu je dielo Môj otec killer, ktorú netradične doplní pečeňová paštéta.